Kristova crkva ili pogana crkva – kome pripadate?

541
pregleda
Kristova crkva poganizam

Kristova crkva ili pogana crkva – kome pripadate?

Jeste li znali da se krunica moli i u budizmu, i u hinduizmu, i u islamu? Sva poganska obilježja i znakovlja možete naći unutar katoličanstva. Slučajnost? Sve simboli preslikani iz rimskih poganskih božanstava. Kršćanska crkva samo izvana, a duboko ukorijenjena u rimskom poganizmu.

Babilonski likovi Semiramida i Tamuz istovjetni su današnjem štovanju Majke i Sina.

Žena iz Otkrivenja 17 simbolički predstavlja Bludničku crkvu, crkvu otpalu od Boga, onu koja se odala štovanju drugih bogova:

„I bijaše žena odjevena u purpur i skrlet te ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserjem, i imaše zlatnu čašu u ruci, punu gnusoba i nečistoće svoga bluda; na čelu joj bijaše napisano ime: TAJNA, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICÂ I GNUSOBA ZEMALJSKIH.“ /Otkrivenje 17,4-5

Jeste li pod utjecajem duhovnog bludništva s drugim bogovima? Isus Krist vam nije sve i Njegova milost vam nije dovoljna? Tražite druge puteve i posrednike do Boga? Mariju, papu, svećenike, pastore, denominaciju, crkvu, mise, obrede, sakramente? Dragi naši, očistite najprije nutrinu, pa će vam i vanjština biti čista. Pravednost izvana ne znači ništa ako iznutra niste čisti, nanovorođeni odozgor, obrezani u srcu.

Crkva izvana lijepa i pobožna, iznutra puna licemjerja, bezakonja i bluda NIJE Kristova crkva. Crkva se prepoznaje po plodu Duha i ljubavi. Plod je Duha u svakoj dobroti i pravednosti i istini; inače nije Kristova crkva.

Crkva puna grabeža i neobuzdanosti, puna mrtvačkih kostiju i sve nečistoće, puna licemjerja i bezakonja, prema Mateju 23 – koja je to crkva? Svaka koja nije Kristova, od kojih su dvije koje prednjače Rimokatolička i Pravoslavna. Jedino one leže na grobljima svojih otaca. Kristova crkva nije ono što je tradicionalno ili nominalno, ili zato što vam je netko rekao ili ste negdje pročitali; za Kristovu crkvu se morate roditi duhovno, imati objavu od samoga Boga.

„Reče im: ‘A što vi kažete da sam ja?’ Šimun Petar odgovori i reče: ‘Ti si Krist, Sin Boga živoga.’ I odgovori Isus i reče mu: ‘Blagoslòvljen si ti, Šimune, Bar-Jona, jer ti to NIJE OTKRILO TIJELO I KRV [čovjek, tradicija, papa, svećenik, pastor, mama i tata…] nego Otac moj, koji je u nebu.“ /Matej 16,15-17

Razumijete li ovo? Morate imati osobni susret sa živim Bogom. Pitate kako? Jednostavno. Tražite ga svim srcem i naći ćete ga. Naš Bog je jednostavan, traži one poniznoga, iskrenoga, skrušenoga srca da im se objavi. Naš Bog je blizu. Bio je među nama, dao život za nas, sada posreduje i živi za nas, i živi kroz nas, da i mi možemo živjeti zauvijek s Njime.

„Tražit ćete me, i naći ćete me kada me potražite svim svojim srcem. I dat ću da me nađete.“ /Jeremija 29,13-14

„Zazovi me, i ja ću ti odgovoriti i pokazati ti nešto veliko i moćno, što nisi poznavao.“ /Jeremija 33,3

Jednom kad uistinu prihvatite Isusa Krista, Duh Sveti će vas voditi u svu istinu i nemoguće vam je ostati u lažima. Učinite to još danas, ne budite prevareni sa svijetom, jer sutra već može biti kasno. Za 150.000 ljudi koji umiru na svakodnevnoj razini već je prekasno. Ne budite od tih.

Smrt ubrzano dolazi po svoje, neka Krist dođe po vas!

 

Više na vezane teme na tagu: DENOMINACIJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.