Korizma: Što Biblija kaže čega se treba odreći?

1183
pregleda
korizma post

Što je korizma?

Korizma je razdoblje od 46 dana (40 dana bez nedjelje) posta između Čiste srijede (Pepelnice) i Uskrsa, a uspostavljena je od strane Rimokatoličke crkve u 4. stoljeću. Od onda su se pravila i običaji korizme mijenjala s protekom vremena.

Nekada se Uskrs koristio za krštenje, a oni koji su se trebali krstiti postili su u diskreciji. Nakon Prvog nicejskog sabora 325. g. crkva je formalizirala tradiciju te su vjerske vođe trebali postiti 40 dana u pripremi za Veliki tjedan. No, u 5. stoljeću rimokatolicizam je zamijenio krštenje vjernika s krštenjem novorođenčadi. Papa Leo I. je rekao da svatko mora postiti 40 dana i tako ispuniti apostolsku instituciju, budući da su tvrdili da su to činili i apostoli.

Nakon što su krštenje zamijenili korizmom, počela se uvoditi dijetalna prehrana kao dobar razlog za korizmu: suzdržavanje od mesa i zamjena ribom. Tako Kanađani jedu dabrove, jer je u 17. stoljeću rimokatolički biskup Quebeca odlučio da je dabar riba. Do 21. stoljeća suzdržavanje od mesa može se zamijeniti bilo čime, kao što je post od mobitela, čokolade ili društvenih mreža.

No, što Biblija kaže o korizmi? Ništa!

Rimokatolička crkva jednostavno voli izmišljati stvari koje ne postoje u Bibliji.

Ipak, Isus je rekao sljedeće u vezi posta:

„A kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Oni naime izobličuju lica svoja da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. A ti, kad postiš, namaži glavu svoju i umij lice svoje, da ne pokažeš ljudima kako postiš, nego Ocu svojemu koji je u tajnosti. I Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti javno“ (Matej 6,16-18).

Odrecimo se korizme, odrecimo se sebe

Stoga, ono čega se trebamo odreći za vrijeme korizme jest sama korizma. Religija, običaji, tradicija ne mogu ugoditi Bogu. Bog traži ponizno i skrušeno srce.

„Jer žrtva ti se ne mili ako ti je dajem, paljenicom ti se ne ugađa. Žrtve su Bogu duh slomljen; srce slomljeno i skrhano, Bože, nećeš prezreti“ (Psalam 51,16-17)!

Bog traži da činimo pravdu, budemo milosrdni i poslušni.

„Činiti pravednost i pravdu milije je GOSPODU nego žrtva“ (Izreke 21,3).

„Prinesite žrtve pravedne i uzdajte se u GOSPODA!“ (Psalam 4,5).

„Jer milosrđe mi je milo, a ne žrtva; i poznavanje Boga, više no paljenice“ (Hošea 6,6).

„Zar su paljenice i žrtve mile GOSPODU kao što je poslušnost glasu njegovu? Gle, poslušnost je bolja od žrtve, pozornost od ovnujske pretiline“ (1. Samuelova 15,22).

„I reče mu [Isusu] knjižnik: ‘Dobro, učitelju! Po istini si rekao: jedan je Bog i nema drugoga osim njega. I ljubiti ga iz svega srca i iz svega razuma i iz sve duše i iz sve snage, i ljubiti bližnjega kao samoga sebe — više je nego sve paljenice i žrtve’“ (Marko 12,32-33).

„A dobro činiti i dijeliti s drugima ne zaboravljajte, jer takve su žrtve ugodne Bogu“ (Hebrejima 13,16).

Poslušnost mu je draža od obreda.

„Gle, vi postite da se prepirete i svađate, i da udarate šakom opakom. Ne postite više kao danas, da se čuje glas vaš na visini. Je li to post kakav sam izabrao u dan kad čovjek muči dušu svoju? Pognuti glavu svoju kao trska i sterati poda se kostrijet i pepeo — zar ćeš to zvati postom i danom ugodnim GOSPODU?“ (Izaija 58,4-5).

„Nije li ovo post koji sam izabrao: driješiti spone opačine, raskidati uze jarmene i puštati na slobodu potlačene, te da svaki jaram prekinete? Nije li ovo: kruh svoj podijeliti s gladnima i u kuću uvesti uboge beskućnike; kad vidiš gola, da ga zaogrneš i da se ne kriješ od onoga tko je tvojega tijela?“ (Izaija 58,6-7).

Lako za korizmu i Uskrs, no je li vam duša spašena od Božjeg gnjeva? Je li Krist gospodar vašega tijela i života?

Odrecimo se radije ponosa, sebičnosti, neopraštanja, požude. Odrecimo se ovoga svijeta i slijedimo Krista.

„Ne onečišćuje čovjeka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, to onečišćuje čovjeka… A što iz usta izlazi, izvire iz srca, i to onečišćuje čovjeka. Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, hule. To je ono što onečišćuje čovjeka“ (Matej 15,11.18-20).

Najbolji post je odricanje od samih sebe, i to treba biti svakodnevna praksa u životu jednog kršćanina, a ne suzdržavanje i žrtvovanje 40 dana godišnje.

„Hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka svaki dan uzme svoj križ, i neka me slijedi“ (Luka 9,23).

Trebamo post (očišćenje) našeg srca, a to može samo Krist ako se ponizimo i dozvolimo mu da zagospodari nama i našim životima. Žrtva je već prinesena prije 2.000 godina na križu. Tome ne možemo ništa dodati niti oduzeti, jedino prihvatiti.

„S Kristom sam razapet — živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega koji me uzljubi i predade sama sebe za mene“ (Galaćanima 2,20).

Obrada: Biblija i znanost

Komentari

komentari