Kako ljudi reagiraju na Evanđelje?

Evanđelje evangelizacija propovijedanje

NOVO - VIDEO