VIDEO: Kako ljudi reagiraju na Evanđelje?

1970
pregleda

Ljudi najčešće na evanđelje reagiraju s izrugivanjem, ismijavanjem, podsmjehom, protivljenjem, neprijateljstvom. No, to nas ne treba iznenaditi. Ljudi su općenito neprijateljski raspoloženi prema Isusu. Pokušali su ga ubiti više nego jednom prije nego što im je uspjelo. Isusovi učenici također su redovno bili ismijavani, izrugivani, zlostavljani, šibani, kamenovani, zatvarani i ubijani.

To je cijena slijeđenja Isusa, biti spreman na sve, odbačenost i progon. Na polaganje života za Isusa.

„Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje volio, no budući da niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati.“ /Ivan 15,18-20

„Tko će se podići za me protiv zlotvorā? Tko će ustati za me protiv onih koji čine bezakonje?“ /Psalam  94,16

„Idite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam vama zapovjedio.“ /Matej 28,19-20

„Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin: Postavio sam te za svjetlo poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje.“ /Djela 13,47

„Hvalite GOSPODA, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova!“ /Psalam 105,1

„Nego posvetite Gospodina Boga u srcima svojim; i budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas išće obrazloženje za nadu koja je u vama, ali s blagošću i strahom.“ /1. Petrova 3,15

„I u onaj ćete dan reći: Hvalite GOSPODA, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova, spomenite se da je ime njegovo uzvišeno!“ /Izaija 12,4

„A ti govori što dolikuje zdravu nauku.“ /Titu 2,1

„Tako ću se uzveličati i posvetiti i objaviti se očima mnogih naroda. Tada će spoznati da sam ja GOSPOD.“ /Ezekiel 38,23

„Otada Isus poče propovijedati i govoriti: Pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ /Matej 4,17

„Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakome stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.“ /Marko 16,15-16

„Jer tko god zazove ime Gospodinovo, bit će spašen. No kako će zazvati onoga u koga nisu povjerovali? A kako će povjerovati u onoga za koga nisu čuli? A kako će čuti bez propovjednika? A kako li će propovijedati ako nisu poslani? Kao što je pisano: Kako su krasne noge onih koji propovijedaju evanđelje mira, onih koji donose radosnu vijest dobra!“ /Rimljanima 10,13-15

„Dakle, vjera dolazi od poruke, a poruka po riječi Božjoj.“ /Rimljanima 10,17

„Mi ludi poradi Krista, a vi mudri u Kristu; mi slabi, a vi jaki; vi čašćeni, a mi prezreni. Sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđamo, i goli smo, i izudarani, i beskućnici, i mučimo se radeći svojim rukama. Vrijeđani blagoslivljamo, progonjeni podnosimo, pogrđivani tješimo. Kao smeće svijeta postadosmo, izmet sviju sve dosad.“ /1. Korinćanima 4,10-13

„Ali ne marim ni za što niti mi je stalo do mog života; samo da s radošću dovršim svoju trku i službu koju primih od Gospodina Isusa — posvjedočiti za evanđelje milosti Božje.“ /Djela 20,24

„Ta ne stidim se evanđelja Kristova, jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje.“ /Rimljanima 1,16

Propovjednik: Brother Jed

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.