Jesu li ljudi nastali od majmunolikih stvorenja?

601
pregleda

Jesu li ljudi nastali od majmunolikih stvorenja? Postoje tri načina na koja evolucionistička znanost manipulira da su ljudi nastali od majmuna.

Često slušamo kako se čovječanstvo razvilo od jednostavnih organizama tokom milijuna godina sve do majmunolikih ljudi. Tako primjerice kod nas u Krapini postoji poznati Muzej krapinskih neandertalaca, nalazište navodno staro 125.000 godina. Uz brojne fosilne ostatke životinja, otkrivene su i ljudske fosilne kosti koje su podmetnuli kao majmunolike. Ovaj muzej i slični diljem svijeta bi kao trebali biti dokaz da su ljudi nastali od majmuna.

Činjenica je da Bog nije stvarao svijet na osnovu evolucijskog preživljavanja najpodobnijih i smrtnih ishoda. U početku kad je Bog stvarao svijet sve je bilo veoma dobro. Smrt je nastupila nakon što je sve stvoreno – zbog čovjekovog pada u grijeh, a ne prilikom stvaranja. Bog se nije služio amebama i životinjama da bi oblikovao čovjeka.

U Postanku čitamo da je Bog šestoga dana načinio životinje svaku prema svojoj vrsti, a nakon toga čovjeka koji će vladati nad svim životinjama.

Brak se temelji na Božjem djelu stvaranja. Evolucionisti su se umiješali u Božju kreaciju da bi je izopačili ubacivši svoju teoriju o čovjekolikom majmunu. A to znači da, ako smo nastali od majmuna, onda je dozvoljeno čovjeku majmunski se ponašati, pa više ni bračna zajednica kakvu je Bog naumio nema nikakvog smisla. Dobar temelj za seksualni nemoral svake vrste.

„I tako Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga: muško i žensko stvori ih.“ /Postanak 1,27

Ono što se zapravo događa u ovim „znanstvenim“ otkrićima jest da na temelju fosilnih zapisa majmuna, kojih dakako ima kao i svih drugih vrsta životinja i biljaka, zatrpanih u sedimentnim naslagama prouzročenih Potopom u vrijeme Noe kojeg je Bog pustio na čitavu zemlju, izmišljaju teorije da su to veoma slične konstrukcije ljudskim kostima, stoga mora da je to neka prijelazna vrsta između majmuna i čovjeka. Primjerice, poznata Lucy ima sva svojstva majmuna i ne predstavlja čovjekovog pretka. Ali potplaćena sekularna znanost je podmetnula Lucy kao prijelaznu vrstu i danas je standard za mnoga podučavanja na satovima biologije u školama.

Drugi je način da proglase prijelaznu vrstu na primjeru neandertalca, tj. pronađenih fosilnih kosti čovjeka. Kostur neandertalca je ljudski u svakom pogledu. Ono što ga čini majmunolikim je ljudska kreativna mašta, crteži i skulpture.

Treći je način da kreiraju čovjekolikog majmuna taj da uzmu lubanju čovjeka i kombiniraju sa čeljusti majmuna, što se pokazalo kao dokazana prijevara.

Za razliku od onog što nudi ateistička filozofija o stvaranju, nama je standard Božja Riječ – jedini mjerodavni zapis o tome kako je sve nastalo bez upliva ljudske imaginacije.

Bog nas nije stvorio na sliku majmuna, nego na svoju vlastitu sliku. Dao nam razum, intelekt i sposobnost komunikacije s Njime, što nijedno drugo stvorenje nema. Sada mu možemo izravno pristupati otvorenog srca po Njegovu Sinu, koji je dao život za nas.

Stvorio nas je da ga slavimo i provedemo vječnost s Njime. A budući da smo lišeni Božje slave zbog grijeha koji nas odvaja od Boga, to je moguće samo ako se pokajemo i primimo besplatni dar spasenja po Isusu Kristu.

„Tvrdeći da su mudri, poludješe i zamijeniše slavu neraspadljivoga Boga obličjem, slikom raspadljiva čovjeka, i ptica, i četveronožaca, i gmizavaca. Zato ih je Bog preko pohota njihovih srdaca predao nečistoći da međusobno obeščašćuju svoja tijela: one koji su Božju istinu promijenili u laž te častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen.“ /Rimljanima 1,22-25

Evolucionisti su definitivno oni koji su Božju istinu promijenili u laž te časte i štuju stvorenje umjesto Stvoritelja. Nemojte biti od onih koji su izgubili razum i slavu dali majmunima umjesto Bogu.

„Dođite, klanjajmo se i poklonimo: kleknimo pred GOSPODINA, tvorca našega.“ /Psalam 95,6

„Znajte da je GOSPODIN Bog: on je taj koji nas je stvorio, a ne mi sami; njegov smo narod i ovce paše njegove.“ /Psalam 100,3

Više na vezane teme na tagu: EVOLUCIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.