Izaija 53 – zabranjeno poglavlje u hebrejskoj Bibliji

Izaija 53

NOVO - VIDEO