Izađite iz nje, narode moj…

2271
pregleda
Je li vaša crkva Bludnica iz Otkrivenja, Majka svih crkvi?

„I žena bijaše odjevena u grimiz i purpur, i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U ruci joj bijaše zlatna čaša PUNA GNUSOBA I NEČISTOĆE BLUDA njezina“ (Otkrivenje 17,4).

Još uvijek ne znate o kome se radi? Dobro pogledajte kojim bojama i kakvim bogatstvom je zaogrnuta vaša crkva.

Lažna crkva uvijek progoni prave Kristove sljedbenike. Istinska Kristova Crkva su svi nanovorođeni vjernici, oni koji su primili Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodara; koji su se pokajali za grijehe i položili pouzdanje u Isusa Krista. Koja ste vi crkva?

„I na čelu joj napisano ime: TAJNA, VELIKI BABILON, MATI BLUDNICĀ I GNUSOBĀ ZEMALJSKIH. I vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. I kad je vidjeh, začudih se čudom velikim“ (Otkrivenje 17,5-6).

Moderno kršćanstvo se miješa s vlastima radi financiranja. Je li vaša crkva sklopila ugovor s državom?

„Jer su se od vina gnjeva bludnosti njezine opili svi narodi, i KRALJEVI ZEMALJSKI S NJOM SU POČINILI BLUD, a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskošja njezina“ (Otkrivenje 18,3).

Je li vaša crkva u ekumeni s otpalim crkvama?

„Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludnice? Nipošto! Ili ne znate da TKO UZ BLUDNICU PRIONE, JEDNO JE TIJELO? Jer bit će, kaže, dvoje jedno tijelo. A tko prione uz Gospodina, jednoga je duha“ (1. Korinćanima 6,15-17).

Propovijeda li vaša crkva cjelovito evanđelje Isusa Krista? Poziva li na pokajanje? Propovijeda li sav biblijski nauk; ne samo milost Božju, već i sud Božji? Propovijeda li Božju osudu za grijehe, pokajanje, obraćenje i posvećenje?

„Jer doći će vrijeme kad ljudi NEĆE PODNOSITI ZDRAV NAUK, nego će po vlastitim požudama sebi gomilati učitelje da im škakljaju uši; i uho će od istine odvraćati, a PRIKLANJATI SE BAJKAMA“ (2. Timoteju 4,3-4).

„[Oni] što su ISTINU BOŽJU ZAMIJENILI LAŽJU te štovali i služili stvorenje umjesto Stvoritelja“ (Rimljanima 1,25).

Slušate li Božju Riječ ili vašu crkvu? Jeste li Krista poistovjetili sa crkvom i stavili za autoritet ono što naučava vaša crkva iznad Božje Riječi?

„IZAĐITE IZ BABILONA! Bježite od Kaldejaca! Navijestite glasom kliktavim, objavite to, razglasite sve do nakraj zemlje! Recite: ‘Otkupi Gospod slugu svoga Jakova’“ (Izaija 48,20).

„I čuh drugi glas s neba gdje govori: ‘IZAĐITE IZ NJE, PUČE MOJ, da ne budete suzajedničari grijeha njezinih i da ne primite od njezinih pošasti! Jer njezini grijesi dopriješe do neba i spomenu se Bog zločina njezinih“ (Otkrivenje 18,4-5).

IZAĐITE IZ OTPALE CRKVE! Ukoliko ne želite dijeliti njezine grijehe i odgovarati pred Bogom za njih, onda izađite, odvojite se, ogradite se.

 

Više na temu pročitajte u članku Bludnica – lažna i otpala Kristova crkva.

Komentari

komentari