Izađite iz nje, narode moj…

4476
pregleda

Babilon = konfuzija! Ili su sve denominacije prave ili nije nijedna.

Je li vaša crkva Bludnica iz Otkrivenja, Majka svih crkvi?

„I žena bijaše odjevena u grimiz i purpur, i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U ruci joj bijaše zlatna čaša PUNA GNUSOBA I NEČISTOĆE BLUDA njezina.“ /Otkrivenje 17,4

Još uvijek ne znate o kome se radi? Dobro pogledajte kojim bojama i kakvim bogatstvom je zaogrnuta vaša crkva.

Lažna crkva uvijek progoni prave Kristove sljedbenike. Istinska Kristova Crkva su svi nanovorođeni vjernici, oni koji su primili Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodara; koji su se pokajali za grijehe i položili pouzdanje u Isusa Krista. Koja ste vi crkva?

„I na čelu joj napisano ime: TAJNA, VELIKI BABILON, MATI BLUDNICĀ I GNUSOBĀ ZEMALJSKIH. I vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. I kad je vidjeh, začudih se čudom velikim.“ /Otkrivenje 17,5-6

Moderno kršćanstvo se miješa s vlastima radi financiranja. Je li vaša crkva sklopila ugovor s državom?

„Jer su se od vina gnjeva bludnosti njezine opili svi narodi, i KRALJEVI ZEMALJSKI S NJOM SU POČINILI BLUD, a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskošja njezina.“ /Otkrivenje 18,3

Je li vaša crkva u ekumeni s otpalim crkvama? Je li vaša crkva počinila duhovni blud?

„Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludnice? Nipošto! Ili ne znate da TKO UZ BLUDNICU PRIONE, JEDNO JE TIJELO? Jer bit će, kaže, dvoje jedno tijelo. A tko prione uz Gospodina, jednoga je duha.“ /1. Korinćanima 6,15-17

Jeste li dio prodane, „biznis“ crkve, koja se hoće bogatiti na račun Krista? Koja koristi kršćanstvo za profit, prosperitet i bogatstvo? Koja naplaćuje evanđelje u zamjenu za mjesečnu najamninu?

„A oni koji se žele bogatiti, upadaju u napast i zamku, i u mnoge nerazumne i štetne požude koje utapaju ljude u propast i uništenje. Jer ljubav prema novcu je korijen svih zala: hlepeći za njime, neki su odlutali od vjere i sami sebe isprobadali mnogim mukama.“ /1. Timoteju 6,9-10

Propovijeda li vaša crkva cjelovito evanđelje Isusa Krista? Poziva li na pokajanje? Propovijeda li sav biblijski nauk; ne samo milost Božju, već i sud Božji?

Propovijeda li Božju osudu za grijehe? Propovijeda li pokajanje, obraćenje i posvećenje u paketu? Propovijeda li nužnost ustrajanja u vjeri i posvećenju do kraja? Ili propovijeda da ne možete otpasti od vjere, naročito u ova posljednja vremena sveopćih zavodništava, što ima za rezultat: zaspalost, mlakost, tjelesnost.

„Jer doći će vrijeme kad ljudi NEĆE PODNOSITI ZDRAV NAUK, nego će po vlastitim požudama sebi gomilati učitelje da im škakljaju uši; i uho će od istine odvraćati, a PRIKLANJATI SE BAJKAMA.“ /2. Timoteju 4,3-4

„[Oni] što su ISTINU BOŽJU ZAMIJENILI LAŽJU te štovali i služili stvorenje umjesto Stvoritelja.“ /Rimljanima 1,25

Slušate li Božju Riječ ili vašu crkvu, svećenika, pastora? Jeste li Krista poistovjetili sa crkvom i stavili za autoritet ono što naučava vaša crkva iznad Božje Riječi?

„IZAĐITE IZ BABILONA! Bježite od Kaldejaca! Navijestite glasom kliktavim, objavite to, razglasite sve do nakraj zemlje! Recite: ‘Otkupi Gospod slugu svoga Jakova.’“ /Izaija 48,20

„I čuh drugi glas s neba gdje govori: ‘IZAĐITE IZ NJE, PUČE MOJ, da ne budete suzajedničari grijeha njezinih i da ne primite od njezinih pošasti! Jer njezini grijesi dopriješe do neba i spomenu se Bog zločina njezinih.“ /Otkrivenje 18,4-5

IZAĐITE IZ OTPALE CRKVE! Ukoliko ne želite dijeliti njezine grijehe, krivovjerja, nepravdu, i odgovarati pred Bogom za njih, onda izađite, odvojite se, ogradite se.

 

Više na temu pročitajte u članku: Bludnica – lažna i otpala Kristova crkva.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.