Isusovo upozorenje crkvama: Pokajte se!

3182
pregleda

Dok je apostol Ivan bio u izgnanstvu na otoku Patmosu, imao je viđenje samoga Isusa, Sina Božjeg. Objavilo mu se ono što nitko prije nije vidio, bio je ponesen u nebo i tamo vidio Isusa gdje stoji među sedam svijećnjaka. Isus daje snažno upozorenje crkvama, inače dolazi ugasiti njihove svijećnjake, što je vrlo opasna pozicija svakog kršćanina.

„I okrenuh se da vidim glas koji progovori sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh SEDAM zlatnih svijećnjaka.“ /Otkrivenje 1,12

Što znače tih sedam zlatnih svijećnjaka iz Otkrivenja 1?

„Tajna onih sedam zvijezda što ih vidje u desnici mojoj i sedam zlatnih svijećnjaka: sedam zvijezda anđeli su sedam crkava, a sedam svijećnjaka što ih vidje SEDAM JE CRKAVA.“ /Otkrivenje 1,20

Dakle, svijećnjaci su crkve. Kada se Isus obraća crkvama, daje im zapovijedi. Tako crkvi u Efezu kaže:

„Spomeni se dakle odakle si pao, i pokaj se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi ubrzo; i maknut ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova AKO SE NE POKAJEŠ.“ /Otkrivenje 2,5

A onda kaže da su dva svjedoka samo dva svijećnjaka.

„I dat ću moć dvojici svojih svjedoka, i prorokovat će, obučeni u kostrijet, tisuću dvjesta šezdeset dana. Oni su dvije masline i DVA SVIJEĆNJAKA što stoje pred Bogom zemlje.“ /Otkrivenje 11,3-4

Prvo je sedam crkava, a onda samo dvije. Isus daje poruku crkvi u Efezu, Smirni, Pergamu, Tijatiri, Sardu, Filadelfiji i Laodiceji. Te su crkve bile doslovne crkve u ono doba, ali također prikazuju i stanje crkava danas. Znamo da Bog koristi obrazac koji se ne odnosi samo na ljude onoga doba kada su proroštva ili upute pisane, već i na nas danas.

Dakle, sedam crkava su sedam tipova ili stanja crkava koje će postojati na zemlji prije Kristovog dolaska. Poruka se odnosi na kršćane danas da budu spremni za Kristov povratak.

Isus daje snažno upozorenje crkvama:

„Tko ima uho, neka čuje što Duh govori CRKVAMA! Onomu koji pobjeđuje dat ću da jede od stabla života što je usred raja Božjega.“ /Otkrivenje 2,7

„Tko ima uho, neka čuje što Duh govori CRKVAMA! Onomu koji pobjeđuje neće nauditi druga smrt.“ /Otkrivenje 2,11

Isus se ne obraća nevjernima, već samim kršćanima.

Crkvi u Sardu kaže:

„Spomeni se dakle kako si primio i čuo — i drži, i pokaj se. NE BUDEŠ LI DAKLE BUDAN, doći ću na te kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te.“ /Otkrivenje 3,3

Znamo da kad god Isus govori da će doći kao lopov, to znači u tren oka kada mnogi neće biti toga svjesni i mnogi će u to vrijeme duhovno spavati kao pozaspale djevice čije svjetiljke više ne gore. To su kršćani koji ne gore za Krista, već bezbrižno spavaju dubokim snom i bave se stvarima ovoga svijeta.

Dakle, sve ove poruke koje Isus daje crkvama odnose se na posljednje crkve ovdje na zemlji. To su sedam stanja današnjeg kršćanstva. Mnogim vjernicima kaže da se probude i bdiju jer Krist dolazi kao lopov.

Razumijete li koliko je ovo duboko i važno za nas danas? Kršćani danas spavaju više nego ikad.

Crkvi u Filadelfiji kaže:

„Budući da si očuvao riječ o mojoj postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa iskušenja koji ima doći na sav svijet da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji.“ /Otkrivenje 3,10

Ovdje je posve jasno da će kršćani biti u vrijeme nevolje na ovome svijetu, ali će ih Bog očuvati. Sve pošasti koje dolaze na svijet neće naštetiti istinskim kršćanima.

Postoje određene crkve koje se trebaju probuditi, crkve koje trebaju prestati s idolopokloničkim praksama, crkve koje se trebaju prestati baviti svojim materijalnim bogatstvom, a također postoje i crkve koje su časne. I ovdje se vraćamo na dva svijećnjaka. Kad pogledamo unazad, Isus je kritizirao pet crkava od njih sedam, primjerice, crkvu u Laodiceji:

„Ovako, budući da si mlak — ni studen ni vruć — IZBLJUVAT ĆU TE iz usta svojih. Jer govoriš: Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba! A ne znaš da si baš ti jadan i bijedan i siromašan i slijep i gol.“ /Otkrivenje 3,16-17

Isus se izravno obraća kršćanima koji su postali lijeni, koji nisu revni za Krista, koji spavaju, koji unazaduju u grijesima. Isus poziva sve takve kršćane na pokajanje.

„Sve koje volim, ja korim i kažnjavam. BUDI DAKLE REVAN I POKAJ SE!“ /Otkrivenje 3,19

Dakle, Isus govori o pet stanja crkava koje imaju mnogo toga za počistiti i ispraviti. Sve što današnje crkve trebaju ispraviti nalazi se upravo u ovom obraćanju tim crkvama u Otkrivenju. Isus je pohvalio samo dvije crkve – Smirnu i Filadelfiju. Još kaže da će određene skupine specifično kritizirati te kršćane.

„Znam tvoja djela i nevolju i siromaštvo — a bogat si — i huljenje onih koji sebe nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.“ /Otkrivenje 2,9

„Evo, dat ću da oni iz sinagoge Sotonine — koji govore za se da su Židovi, a nisu, nego lažu — evo, učinit ću da oni dođu i poklone se pred nogama tvojim i spoznaju da te ja uzljubih.“ /Otkrivenje 3,9

To je upravo ono čemu svjedočimo danas. Postoje mnogi koji tvrde da su pravi Božji narod i ako niste dio njihovih sekti, niste spašeni. Nepravi kršćani kritiziraju prave kršćane.

Što je potrebno da budete Božji narod? Da biste bili Božji narod, morate se pokajati i imati vjeru u Isusa Krista. Slijediti ga. Vršiti njegova djela. Bez obzira na rasu, boju kože ili nacionalnost, tada ste pravi Božji narod, duhovni Izrael. Naša baština ne dolazi od narodnosti ili tradicije, već priznanja Isusa Krista kao našeg Spasitelja i Gospodara.

Dva svijećnjaka su dva svjedoka koja predstavljaju Božji narod koji će imati silu svjedočiti Krista. Jesu li to svi vjernici? Odgovor je jasno ne. Jer ako sedam svijećnjaka simbolički predstavlja sve vjernike, a samo dva svjedoka na kraju vremena imaju Božju silu, to znači da će manje od 30% vjernika djelovati u sili. Bog je svet i dat će svoju silu onima koji su poput crkvi u Filadelfiji i Smirni. Ta dva svijećnjaka su vjerna, oni koji su se pokajali i tražili Boga svim svojim srcem i bili mu poslušni. Ostali svijećnjaci su se ugasili, jer su idolopoklonici, prosperitetni ili u grijesima.

Zato Isus i kaže: „Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?“ /Luka 18,8

Ne možete nastaviti u grešnom stilu života i očekivati Božju silu u svom životu.

„Tad progovorih i rekoh mu: ‘Što su ove dvije masline — s desne strane svijećnjaka i s njegove lijeve strane?’… Tada reče: ‘To su dva pomazanika koji stoje uz Gospodara sve zemlje.’“ /Zaharija 4,11.14

„I dat ću moć dvojici svojih svjedoka, i prorokovat će, obučeni u kostrijet, tisuću dvjesta šezdeset dana. Oni su dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Bogom zemlje.“ /Otkrivenje 11,3-4

Ta dva svjedoka su obučena u kostrijet, što znači da su pokajana srca. To su samo dva od sedam svijećnjaka, to jest dvije crkve, iliti istinski Kristovi sljedbenici.

Ovo je snažan poziv crkvama na pokajanje, da traže Boga, postave Krista na prvo mjesto. Da odbace požudu, droge, alkohol, cigarete, pornografiju, idole, pohlepu, i traže Boga SVIM svojim srcem kao nikada do sad. Jer ako smo mi posljednja generacija prije Kristovog povratka, i ako smo mlaki i spavamo, nećemo izdržati čas kušnje koji dolazi na svijet. Ako tražimo Boga svim srcem, imat ćemo ne samo nadnaravnu silu za svjedočenje, već silu da hrabro izdržimo svaki progon.

Pitanja koja si moramo postaviti: Kad se svjedocima bude dala sila da svjedoče i izdrže, hoćemo li biti među tih 30%? Možemo li za sebe reći da pripadamo u dva tipa kršćanstva koje Isus hvali ili preostalih pet koje kritizira i poziva na pokajanje?

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.