Isus Krist – Jahve koji je izbavio Izrael iz Egipta

3390
pregleda
Isus Krist Jahve Stari zavjet

Vjerojatno su neki od vas primijetili da se u Novom zavjetu za Boga Oca nikada ne upotrebljava termin „Gospodin“, već uvijek „Bog“. Dok se za Isusa Krista u nekoliko navrata upotrebljava termin „Bog“, ali se u većini slučajeva upotrebljava izraz „Gospodin“. Sada ćemo navesti neke stihove da to i dokažemo.

„Nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu“ (1. Korinćanima 8,6).

„A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga [Oca], i Isusa Krista, koga si poslao“ ( Ivan 17,3).

„Jer jedan je Bog [Otac], i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus…“ (1.Timoteju 2,5).

„Jedno je tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu svoga poziva; jedan Gospodin [Isus Krist], jedna vjera, jedno krštenje; jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama“ (Efežanima 4,4-6).

„Jer ušuljali se neki, odavna već zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razuzdanost i niječu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista“ (Judina 1,4).

„I nitko ne može reći: `Gospodin Isus` osim u Duhu Svetom“ (1. Korinćanima 10,4).

Mogli bismo navesti još dosta stihova, ali već iz ovih stihova možemo vidjeti da se za Oca uvijek koristi riječ „Bog“, a za Sina se u većini slučajeva koristi riječ „Gospodin“ (iako se ponekad i za Sina kaže da je Bog). Dakle, svaki puta kada se u Novom zavjetu koristi termin „Gospodin“ odnosi se na Isusa Krista. Zašto je to toliko važno?

Pogledajmo što nam kaže Biblija u Novom zavjetu, tko je izveo Izrael iz Egipta. Točnije, koja se riječ koristi u Novom zavjetu, Bog (Otac) ili Gospodin (Isus Krist).

„Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne“ (Judina 1,5).

Kada nam Novi zavjet govori da je Jahve izbavio Izrael iz Egipta, Duh Sveti za Jahvu ne upotrebljava riječ „Bog“, već riječ „Gospodin“. Kada bi se u ovom novozavjetnom stihu koristila riječ „Bog“, tada bi se odnosila na Boga Oca, ali kada se koristi riječ „Gospodin“, tada se odnosi na Isusa Krista. Stoga možemo i više nego jasno vidjeti da nam Novi zavjet kaže da je Isus Krist (Gospodin) taj Jahve koji je izbavio Izrael iz Egipta.

Obratimo pozornost na još nešto. Općenito se u Novom zavjetu, svaki puta kada se citiraju starozavjetni stihovi u kojima se spominje riječ Jahve, za Jahvu koristi izraz „Gospodin“, a ne izraz „Bog“. Sada ćemo navesti neke stihove da to i dokažemo.

„Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu [Jahvi], poravnite mu staze!“ (Marko 1,1-3) – u Starom zavjetu (Izaija 40,3).

„Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: `Spriječio te Gospodin [Jahve]!`“ (Judina 1,9).

„Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin (Jahve) izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne“ (Judina 1,5).

Primjećujete li što nam zapravo Duh Sveti u Novom zavjetu preko toga želi pokazati? Možemo jasno vidjeti da je zapravo novozavjetna riječ „Gospodin“ zamjena za starozavjetnu riječ „Jahve“. Dakle, svaki puta kada se u Novom zavjetu koristi riječ „Gospodin“, zapravo se aludira na starozavjetnu riječ „Jahve“. Što nam pokazuje da svaki puta kada je netko Isusa Krista oslovio sa izrazom „Gospodin“, ispada kao da ga je zapravo oslovio sa starozavjetnim izrazom „Jahve“.

Da je izraz „Gospodin Isus Krist“ zapravo Jahve Staroga zavjeta, još ćemo dokazati sa sljedećim stihovima. Pogledajmo tko je bio duhovna stijena Izraela u Starom zavjetu.

„Tebi si, JAHVE, utječem, ne daj da se ikada postidim!“ (Psalam 71,1).

„Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja: jer ti si STIJENA i utvrda moja“ (Psalam 71,3).

„I spominjali su se da Bog bijaše STIJENA njihova, i svevišnji Bog njihov otkupitelj.” (Psalam 78,35)

„Djelo je te STIJENE savršeno, jer su svi putovi njegovi pravda; Bog je vjeran, bez nepravde; pravedan je i istinit“ (Ponovljeni zakon 32,4).

Tko je bio STIJENA Izraelova u Starom Zavjetu ? To je bio Jahve Bog. Što nam kaže Duh Sveti preko apostola Pavla, tko je bio STIJENA Izraelova u Starom zavjetu ? To je bio Isus Krist.

„I svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; STIJENA bijaše KRIST“ (1. Korinćanima 10,4).

Vidite li tu biblijsku ljepotu kako Biblija tumači samu sebe? Točnije, kako nam Duh Sveti tumači Sveto pismo? Biblija nam otkriva da svaki puta kada je netko Isusa nazvao Gospodinom, zapravo ga je oslovio kao Jahvu Staroga zavjeta. Jedan je Bog Jahve – Otac na nebu, Sin u tijelu i Duh Sveti u zajedništvu. Isus Krist nije samo običan čovjek i Spasitelj, On je Svevišnji Bog Jahve!

Objašnjenje nekih navedenih stihova

Pošto smo u ovom tekstu citirali dva stiha koja antitrinitarci uzimaju kako bi negirali Božanstvo Isusa Krista, sada ćemo objasniti te stihove i dokazati da njihovo tumačenje nije točno ni kompatibilno sa Svetim pismom. Radi se o sljedećim stihovima:

„Nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu“ (1. Korinćanima 8,6).

„A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga [Oca], i Isusa Krista, koga si poslao“ (Ivan 17,3).

Antitrinitarci govore da ovi stihovi pobijaju Božanstvo Isusa Krista jer u njima piše da je jedan jedini Bog Otac. Dakle, prema njima Isus ne može biti Bog jer piše da je jedan jedini Bog Otac.

No pobijaju li ti stihovi zaista Božanstvo Isusa Krista? Nikako!

Ako se služimo njihovom logikom i ako kažemo da Isus Krist ne može biti Bog jer piše da je jedan jedini Bog Otac, onda tom istom logikom ispada da niti Jahve ne može biti Gospodin jer Biblija kaže da je jedan jedini Gospodin Isus Krist. Ali ako Jahve ne može biti Gospodin, onda imamo kontradikciju između Staroga i Novoga zavjeta, jer se u Starom zavjetu u više navrata Jahvu naziva Gospodinom.

„Abram odgovori: `Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin?`“ (Postanak 15,2).

„I reče njemu Gideon: Oh, Gospodine moj, ako je Jahve s nama, zašto nas je snašlo sve ovo? i gdje su sva njegova čudesa o kojima su nam propovijedali naši oci govoreći: `Nije li nas Jahve doveo ovamo gore iz Egipta?` No sada nas je Jahve napustio i predao nas u ruke Midijancima“ (Suci 6,13).

„On mu odvrati: `Oh, Gospodine moj, čime ću ja spasiti Izraela? Evo, moja je obitelj siromašna u Manašeu, a ja sam najmanji u domu svoga oca`“ (Suci 6,15).

Vidimo da se u Novom zavjetu za Isusa Krista kaže da je jedini Gospodin, dok se u Starom zavjetu Jahvu naziva Gospodinom. Prema tome ispada da imamo kontradikciju. Jer ako Isus ne može biti Bog jer je jedan Bog Otac, onda niti Jahve ne može biti Gospodin jer je jedan Gospodin Isus Krist. No nikakve kontradikcije ovdje nema, jer tumačenje ovih stihova od strane antitrinitaraca nije točno.

Ovi stihovi ne negiraju Božanstvo Isusa Krista; naprotiv, pokazuju nam da su i Bog Otac i Gospodin Isus Krist dvije ličnosti koje čine jednog Boga Jahvu (zajedno s Duhom Svetim).

Kada Biblija kaže da postoji samo jedan jedini Bog Otac i jedan jedini Gospodin Isus Krist, Biblija nam time pokazuje da postoji samo jedna jedina ličnost Oca i jedna jedina ličnost Sina. I samim time nam razdvaja dvije ličnosti, a opet nam pokazuje da Bog Otac i Gospodin (Jahve) Isus Krist dijele jednaku Božansku prirodu u jednom Bogu Jahvi. Ovi nam stihovi pokazuju ujedinjenost i potpuno jednaku Božansku prirodu Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.

Što je zapravo Trojstvo i srž Trojstva?

Antitrinitarci će vas slagati i reći vam da je Trojstvo učenje da postoje tri boga. No, to nije istina. Trojstvo je učenje da postoji jedan jedini Bog Jahve, koji se objavljuje u tri Božanske osobe. A to su Otac, Sin i Duh Sveti. To nisu jedna ličnost, već tri ličnosti koje su međusobno ujedinjene i dijele potpuno jednaku Božansku prirodu jednog Boga Jahve.

Primjer Trojstva pronalazimo i u prirodi. Primjerice, atom. Jedan atom se sastoji od tri elemenata (tako ćemo nazvati iako je definicija kemijskih elemenata drugačija) – proton, neutron i elektron. Dakle, protoni, neutroni i elektroni nisu jedan element, već tri elementa koji su međusobno ujedinjeni u jednom atomu.

Ljudi se pitaju kako je moguće da Bog u svojoj srži bude Trojstvo, a opet jedan jedini? Tu bismo mogli dosta filozofirati. Božanska srž je nama ljudima oduvijek bila tajna. No, kao što je moguće da tri elementa čine jedan jedini atom, tako je isto moguće da tri ličnosti čine jednog jedinog Boga Jahvu. Slična filozofska pitanja mogli bismo postaviti i onda kad bismo rekli da je Bog Tavhid (jedna jedina ličnost). Dat ćemo primjer. Pošto je Riječ Božja Bog, je li onda svaka riječ izgovorena od strane Boga također Bog?

Bez obzira u što vjerovali, Božja srž će nama ljudima uvijek biti tajna. Možemo lako dokazati Trojstvo, ali ga ne možemo u srži razumjeti. Isto je s energijom (materijom). Znamo da energija postoji, imamo neku opću definiciju energije, ali samu srž energije niti jedan znanstvenik nikada nije uspio razumjeti. A ako ne možemo razumjeti srž materije koju vidimo, kako ćemo onda razumjeti srž Boga koji je 100 milijardi puta složeniji od materije koju vidimo?

„I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti…“ (1. Timoteju 3,16).

Izvor: Budni kršćanin

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.