Hrvati hule ime Božje zazivajući ime mrtvaca

Leopold Mandić štovanje mrtvaca

NOVO - VIDEO