Stephen Hawking: Nema Boga ni vječnog života

1981
pregleda
Stephen Hawking vječni život

Prije nekih pola godine umro je poznati fizičar i ateist Stephen Hawking, o čemu smo već pisali u članku: Umro Stephen Hawking i prestao biti ateist.

No mrtvački duhovi ne spavaju, pa svojim ostacima Hawking nastoji dodatno prevariti i ovako prevareni svijet. Nažalost, čak ni na samoj samrti nije se ponizio pred Bogom, nego dalje ustrajao u svojim izjavama da Bog ne postoji, te odbacio zadnju priliku za spasenje svoje duše kroz čitavu vječnost.

Demoni koriste svaku priliku, a bezbožnici su im vrlo koristan alat i kanal kroz kojeg manifestiraju svoje laži i zablude. Kako najlakše prevariti svijet nego uvjeriti ljude da su neznalice i da im tamo neki stručnjaci i inteligentni ljudi mogu objasniti ključna pitanja o nastanku Zemlje, života, čovjeka i svega što postoji. Zamijetite da znanstvenici nikad ne znaju ništa sa sigurnošću u vezi najvažnijih pitanja.

„Ta pisano je: Uništit ću mudrost mudrih i umnost umnih odbaciti. Gdje je mudrac? Gdje knjižnik? Gdje istraživač ovoga svijeta? Zar Bog ne učini ludom mudrost ovoga svijeta? Budući da u mudrosti Božjoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju“ (1. Korinćanima 1,19-21).

„Jer ludo Božje mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi. Ta gledajte, braćo, poziv svoj: nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo uglednih. Nego ludo svijeta izabra Bog da posrami mudre; i slabo svijeta izabra Bog da posrami jake; i neugledno svijeta i prezreno izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedno tijelo ne bi pohvalilo pred njim“ (1. Korinćanima 1,25-29).

Stoga, ateističke izjave po ovim ključnim pitanjima nikad ne mogu biti ni znanstvene ni mjerodavne, jer se ne temelje na znanstvenim činjenicama, već na pretpostavkama i filozofskim osobnim stavovima. Pogledajmo kako je Hawking odgovorio na 10 važnih pitanja u svojoj knjizi „Kratki odgovori na velika pitanja“, ili pravilnije rečeno „Kratke LAŽI na velika pitanja“, te ih usporedimo s istinama Svetoga Pisma i što Bog zapravo kaže:

1. POSTOJI LI BOG?

Hawking: Ne. Nitko ne upravlja našim svemirom.

Bog: Da. „JA SAM KOJI JESAM“ (Izlazak 3,14).

„GOSPOD u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevstvo njegovo vlada nad svime“ (Psalam 103,19).

„Ovako veli GOSPOD: ‘Nebo mi je prijestolje, a zemlja podnožak nogama mojima. Gdje je kuća što ćete mi je sagraditi i gdje je mjesto počinka mojega? Nije li ruka moja sve to načinila i tako je sve to postalo’, riječ je GOSPODNJA“ (Izaija 66,1-2).

„Ovako veli GOSPOD, koji daje sunce za svjetlost danju i odredbe mjesecu i zvijezdama da svijetle noću, koji uzburkava more da mu valovi huče — GOSPOD Nad Vojskama njemu je ime“ (Jeremija 31,35).

„A ja vam kažem: Ne kuni se nikako! Ni nebom, jer je prijestolje Božje; ni zemljom, jer je podnožak nogama njegovim…“ (Matej 5,34-35).

„Bog koji stvori svijet i sve što je na njemu, on koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima niti ga ljudske poslužuju ruke, kao da bi što trebao on koji svima daje život i dah i sve“ (Djela 17,24-25).

„Jer je po Kristu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno, i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu“ (Kološanima 1,16-17).

Dakle, Bog postoji i upravlja našim svemirom. Prirodne sile i fizikalni zakoni su apsolutno pod Božjom kontrolom. Bog je stvorio i održava svemir i život na Zemlji.

2. KAKO JE SVE POČELO?

Hawking: Velikim praskom.

Bog: „U početku stvori Bog nebo i zemlju“ (Postanak 1,1).

„Ovo je postanak neba i zemlje, tako su stvarani u dan kad GOSPOD, Bog, načini zemlju i nebo“ (Postanak 2,4).

„Vjerom doznajemo da su svjetovi pripravljeni riječju Božjom, tako da ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga“ (Hebrejima 11,3).

Velikim praskom nije ništa postalo, jer iz nereda može nastati samo nered, a ne red. Kad je Bog na početku stvarao, sve je bilo veoma dobro (Postanak 1-2), no nakon što se čovjek okrenuo protiv Boga i grijeh ušao na ovaj svijet (Postanak 3), sve je postalo podložno propadanju (entropiji, sustavnoj degradaciji) i smrti.

Sve nije počelo Velikim praskom, ali sve će uskoro završiti Velikim praskom.

„[Bezbožnici] hotimice zaboravljaju ovo: nebesa bijahu odavna i zemlja postade iz vode i po vodi, riječju Božjom. Po njima ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi“ (2. Petrova 3,5-7).

„No kao tat u noći doći će dan Gospodnji, u koji će nebesa s PRASKOM proći i počela se — spaljena — raspasti, a zemlja i djela na njoj izgorjeti“ (2. Petrova 3,10).

Veliki prasak će uništiti ovu zemlju, a nakon toga dolaze nova nebesa i nova zemlja, gdje će prebivati pravednost, gdje neće biti grijeha, ni zla. Tamo će se naći svi koji su se ponizili pred Bogom, pokajali se za svoje grijehe i priznali Isusa kao svog osobnog Spasitelja.

3. ŠTO JE U CRNOJ RUPI?

Hawking: Padanje u crnu rupu definitivno je loša vijest. Ako bi to bila zvjezdana crna rupa, postat ćete špageti prije nego što dođete do horizonta.

Bog: „…zvijezde lutalice za koje se čuva mrkla tama dovijeka“ (Judina 1,13).

„A sinovi kraljevstva bit će izbačeni u krajnju tamu. Tamo će biti plač i škrgut zubi“ (Matej 8,12).

Crna rupa bi se prema Bibliji mogla usporediti s mrklom tamom koja se čuva za sve bezbožnike. Stephen Hawking i svi bezbožni znanstvenici koji u svijetu propagiraju svoje lažne teorije i varaju ljude također spadaju u kategoriju lažnih učitelja prema 2. Petrovoj 2. Naziva ih se podrugljivcima, punima oholosti, tjelesne požude i sramote, nerazumnim životinjama, koji pogrđuju ono što ne poznaju, razvratnicima, nepostojanima, lakomima, prokletim sinovima, „izvorima bezvodnim, oblacima olujom gonjeni; za njih se čuva mrkla tama dovijeka“ (2. Petrova 2,17).

„Gle, dođe Gospodin s milijardama svetih svojih, da izvrši sud nad svima i osvjedoči sve bezbožnike među njima o svim njihovim bezbožnim djelima što ih u bezbožnosti počiniše i o svim teškim riječima što ih bezbožni grješnici izgovoriše protiv njega“ (Judina 1,14-15).

„Kad se Gospodin Isus objavi s neba sa svojim moćnim anđelima u ognju plamenom i uzvrati osvetom onima koji ne znaju Boga i koji se ne pokoravaju evanđelju Gospodina našega Isusa Krista. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave snage njegove“ (2. Solunjanima 1,7-9).

Za Hawkinga je crna rupa jako loša vijest, jer je odbacio Dobru vijest – evanđelje, istinu, Isusa Krista, istinsko Svjetlo, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet (Ivan 1,9).

4. MOŽEMO LI PREDVIDJETI BUDUĆNOST?

Hawking: I ne i da. Zapravo, zakoni nam omogućuju predvidjeti budućnost, ali u praksi je to previše teško.

Bog: „Ta ništa ne čini Gospodin GOSPOD a da tajnu svoju ne otkrije svojim slugama prorocima“ (Amos 3,7).

„I tako imamo još čvršću proročku riječ… Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno, jer nikada proroštvo ne bȋ čovječjom voljom doneseno, nego ga nošeni Duhom Svetim izgovoriše sveti Božji ljudi“ (2. Petrova 1,19-21).

„Blažen onaj koji čita i oni koji slušaju riječi ovoga proroštva i drže što je u njemu napisano; jer vrijeme je blizu“ (Otkrivenje 1,3).

Možemo predvidjeti budućnost. Božja Riječ je puna proročanstava koja su se ispunila, koja se ispunjavaju nama pred očima i koja će se tek ispuniti. Pročitajte i uvjerite se sami.

5. JE LI PUTOVANJE KROZ VRIJEME MOGUĆE?

Hawking: Prema našem sadašnjem saznanju putovanje u prošlost ne može se isključiti.

Bog: „Sve je načinio lijepim u svoje vrijeme; stavio je i vječnost u srca njihova, ali da čovjek ne može dokučiti djelo što ga čini Bog od početka do kraja“ (Propovjednik 3,11).

Putovanje kroz vrijeme nije moguće. Vrijeme je stvoreni koncept unutar Božje kreacije. Čovjek ima svoj početak i kraj unutar svoje vremenske i prostorne ograničenosti. Samo Bog može putovati kroz vrijeme jer je izvan vremena, vječan, transcendentan. Hawking se očito nagledao previše filmova znanstvene fantastike, jer se samo u filmovima putuje kroz vrijeme. Kad bismo putovali kroz vrijeme, to bi značilo da možemo mijenjati događaje i kreirati drugačiju realnost. To je nemoguće, osim u filmovima. Ne možemo vraćati, promatrati ili mijenjati događaje koji su se već zbili, osim u svojoj mašti.

„Tko zna nisi li do kraljevstva došla zbog trenutka kao što je ovaj?“ (Estera 4,14).

„Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme“ (Propovjednik 3,1).

„Moji dani u tvojoj su ruci…“ (Psalam 31,15).

„Nauči nas stoga dane naše brojiti, da steknemo mudro srce!“ (Psalam 90,12).

Postavlja se pitanje kako već sada možemo izaći iz vremena u bezvremensko stanje, vječnost. Ulaskom u Božji počinak.

Zanimljiva činjenica: Adam je stvoren šestoga dana. Dakle, Adam je sedmoga dana, koji je ujedno bio prvi dan za Adama, trebao odmarati s Bogom u vječnosti. Tamo je trebao ostati da se nije pobunio protiv Boga. Sedmi dan je dan vječnosti, odmor s Bogom, Božji počinak, Danas, iz kojeg smo ispali kad smo dozvolili grijeh; ali možemo ući ponovno putem Isusa Krista.

Danas možemo promijeniti svoju budućnost i odredište u vječnosti.

„On ponovno određuje jedan dan govoreći u Davidu Danas, nakon toliko vremena; kao što je rečeno: Danas, ako glas mu čujete, ne otvrdnjujte srca svoja“ (Hebrejima 4,7).

„Čas je već da se oda sna probudimo; jer sada je naše spasenje bliže nego kad uzvjerovasmo“ (Rimljanima 13,11).

„Jer on govori: U vrijeme prihvatljivo uslišah te i u dan spasenja pomogoh ti. Evo, sad je vrijeme pogodno! Evo, sad je dan spasenja!“ (2. Korinćanima 6,2).

„A o vremenima i razdobljima, braćo, nije potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da dan Gospodnji tako dolazi kao tat u noći“ (1. Solunjanima 5,1-2).

„Ti u početku, Gospodine, zemlju utemelji, i nebesa su djela ruku tvojih. Ona će propasti, a ti ostaješ, i sve će kao haljina ostarjeti. I kao plašt ćeš ih smotati, i bit će promijenjeni. A ti si isti, i godine tvoje minuti neće“ (Hebrejima 1,10-12).

„I svijet prolazi i požuda njegova; a tko vrši volju Božju, ostaje dovijeka“ (1. Ivanova 2,17).

6. HOĆEMO LI PREŽIVJETI NA ZEMLJI?

Hawking: Sadašnji svjetski poredak ima budućnost, ali će biti dosta drugačiji.

Bog: „I kad se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo nijedno tijelo. No poradi izabranih skratit će se dani oni“ (Matej 24,22).

„Ali ono jedno, ljubljeni, ne zaboravljajte: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, i tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin s obećanjem, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema nama ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju“ (2. Petrova 3,8-9).

Nećemo preživjeti na zemlji jer ova zemlja neminovno juri u propast, kao što smo već pisali iznad. Bog je strpljiv i čeka dok se napuni mjera zla počinjenih protiv Njega.

7. POSTOJI LI INTELIGENTNI ŽIVOT U SVEMIRU?

Hawking: Postoje oblici inteligentnog života gore. Moramo biti oprezni u odgovoru dok se još ne razvijemo.

Bog: „Ta u njemu živimo i mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: ‘Ta i rod smo njegov’“ (Djela 17,28).

„I svako stvorenje što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i sva koja su na moru, i sve što je u njima čuh govoriti: ‘Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast i slava i moć u vijeke vjekova!’“ (Otkrivenje 5,13).

Znanost nije pronašla život nigdje u svemiru, sve su samo nagađanja i pretpostavke bazirane na izrazima: moglo bi biti, moguće, vjerojatno, možda, tek će se otkriti. To je ono što vam podmeću pod 90% znanstvenih članaka i objava. Pitanje je koliko se čovjek uopće udaljio izvan svoje orbite, je li uopće bio na Mjesecu, a kamoli pronašao neki oblik života u dalekom svemiru koji se neprestano širi.

Istina je da je Bog stvorio bezbrojne galaksije i zvijezde u njima, ali nigdje u Bibliji nemamo informaciju o inteligentnom životu u svemiru. No ono što je sigurno, kroz znanstveno-fantastične filmove i slične izjave bezbožnih znanstvenika stvara se pogodno tlo za prijevaru posljednjih dana: hologramski spust vanzemaljaca na Zemlju.

Činjenica da se Krist prinio kao žrtva JEDNOM ZAUVIJEK (1. Petrova 3,18; Hebrejima 10,12) govori da život izvan ove Zemlje ne postoji, ne u obliku pale ljudske naravi kakvu poznajemo na ovoj Zemlji.

No, lakše je vjerovati u život van zemlje i vanzemaljce, nego u Isusa Krista, koji je hodao ovom zemljom i objavio nam Boga Stvoritelja, početak i kraj ove zemlje i čovječanstva.

8. TREBAMO LI KOLONIZIRATI SVEMIR?

Hawking: Očekujem da ćemo u idućih stotinu godina moći putovati bilo gdje u Sunčevom sustavu.

Znači, postavlja se pitanje hoćemo li se nastaniti negdje u svemiru izvan Zemlje; odgovor je isti kao i na prethodno pitanje. Po svemu sudeći, čovjek nije izašao iz Zemljine orbite, niti bio na Mjesecu, a kamoli negdje dalje u Sunčevom sustavu ili izvan. O mogućem životu izvan Zemlje i odlasku čovjeka na Mjesec pisat ćemo u nekom narednom članku.

9. HOĆE LI NAS NADMUDRITI UMJETNA INTELIGENCIJA?

Hawking: Umjetna inteligencija će biti jako dobra u postizanju ciljeva, ali ako ti ciljevi nisu usklađeni s našima, imamo problem.

Bog: „A ti, Daniele, zakrij ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka; i mnogi će tumarati, a znanje će se umnožiti“ (Daniel 12,4).

S obzirom na automatizaciju i robotizaciju koja postupno zamjenjuje ljudsku radnu snagu, svakako nešto što nas u skoroj budućnosti čeka jest ljudski faktor samo u zadavanju naredbi u operacijskim sustavima. Ubrzani tehnološki razvoj je nešto što nam Biblija proriče u posljednjim danima.

10. KAKO DA OBLIKUJEMO BUDUĆNOST?

Hawking: Zapamtite gledati gore u zvijezde, a ne dolje u svoja stopala.

Bog: „Reče mu Isus: ‘Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Da ste mene upoznali, i Oca biste mojega upoznali. Odsad ga i poznajete i vidjeli ste ga’“ (Ivan 14,6-7).

„Upirimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjede zdesna prijestolju Božjemu“ (Hebrejima 12,2).

Nemojte gledati i pouzdati se u zvijezde, već u Onoga koji je stvorio zvijezde, Onoga koji vas poziva da se pokajete i pouzdate samo u Njega, Onoga koji može promijeniti vas, vaše okolnosti; vašu sadašnjost i budućnost, i ono najvažnije, vašu vječnost.

Stephen Hawking je navodno prije smrti snimio poruku: „Sorry ekipa, ali nema Boga ni zagrobnog života.“

Sorry Hawking, malo si zakasnio. Boga ima, nema tebe, samo još neki ostaci i duhovi prošlosti. Bog ne samo da postoji, kao i vječni život koji nam je osigurao Isus Krist, već je postao jedina realnost kojoj ćeš položiti račun za sve lažne „znanstvene“ izjave zavodeći svijet.

Komentari

komentari