Stephen Hawking: Nema Boga ni vječnog života!

2646
pregleda
Stephen Hawking vječni život

Prije nekih pola godine umro je poznati fizičar i ateist Stephen Hawking, o čemu smo već pisali u članku: Umro Stephen Hawking i prestao biti ateist.

No mrtvački duhovi ne spavaju, pa svojim ostacima Hawking nastoji dodatno prevariti i ovako prevareni svijet. Nažalost, čak ni na samoj samrti nije se ponizio pred Bogom, nego dalje ustrajao u svojim izjavama da Bog ne postoji, te odbacio zadnju priliku za spasenje svoje duše kroz čitavu vječnost.

Demoni koriste svaku priliku, a bezbožnici su im vrlo koristan alat i kanal kroz kojeg manifestiraju svoje laži i zablude. Kako najlakše prevariti svijet nego uvjeriti ljude da su neznalice i da im tamo neki stručnjaci i inteligentni ljudi mogu objasniti ključna pitanja o nastanku Zemlje, života, čovjeka i svega što postoji. Zamijetite da znanstvenici nikad ne znaju ništa sa sigurnošću u vezi najvažnijih pitanja.

„Ta pisano je: Uništit ću mudrost mudrih i umnost umnih odbaciti. Gdje je mudrac? Gdje knjižnik? Gdje istraživač ovoga svijeta? Zar Bog ne učini ludom mudrost ovoga svijeta? Budući da u mudrosti Božjoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju.“ /1. Korinćanima 1,19-21

„Jer ludo Božje mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi. Ta gledajte, braćo, poziv svoj: nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo uglednih. Nego ludo svijeta izabra Bog da posrami mudre; i slabo svijeta izabra Bog da posrami jake; i neugledno svijeta i prezreno izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedno tijelo ne bi pohvalilo pred njim.“ /1. Korinćanima 1,25-29

Stoga, ateističke izjave po ovim ključnim pitanjima nikad ne mogu biti ni znanstvene ni mjerodavne, jer se ne temelje na znanstvenim činjenicama, već na pretpostavkama i filozofskim osobnim stavovima. Pogledajmo kako je Hawking odgovorio na 10 važnih pitanja u svojoj knjizi „Kratki odgovori na velika pitanja“, ili pravilnije rečeno „Kratke LAŽI na velika pitanja“, te ih usporedimo s istinama Svetoga Pisma i što Bog zapravo kaže:

1. POSTOJI LI BOG?

Hawking: Ne. Nitko ne upravlja našim svemirom.

Bog: Da. „JA SAM KOJI JESAM.“ /Izlazak 3,14

„GOSPOD u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevstvo njegovo vlada nad svime.“ /Psalam 103,19

„Ovako veli GOSPOD: ‘Nebo mi je prijestolje, a zemlja podnožak nogama mojima. Gdje je kuća što ćete mi je sagraditi i gdje je mjesto počinka mojega? Nije li ruka moja sve to načinila i tako je sve to postalo’, riječ je GOSPODNJA.“ /Izaija 66,1-2

„Ovako veli GOSPOD, koji daje sunce za svjetlost danju i odredbe mjesecu i zvijezdama da svijetle noću, koji uzburkava more da mu valovi huče — GOSPOD Nad Vojskama njemu je ime.“ /Jeremija 31,35

„A ja vam kažem: Ne kuni se nikako! Ni nebom, jer je prijestolje Božje; ni zemljom, jer je podnožak nogama njegovim…“ /Matej 5,34-35

„Bog koji stvori svijet i sve što je na njemu, on koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima niti ga ljudske poslužuju ruke, kao da bi što trebao on koji svima daje život i dah i sve.“ /Djela 17,24-25

„Jer je po Kristu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno, i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu.“ /Kološanima 1,16-17

Dakle, Bog postoji i upravlja našim svemirom. Prirodne sile i fizikalni zakoni su apsolutno pod Božjom kontrolom. Bog je stvorio i održava svemir i život na Zemlji.

2. KAKO JE SVE POČELO?

Hawking: Velikim praskom.

Bog: „U početku stvori Bog nebo i zemlju.“ /Postanak 1,1

„Ovo je postanak neba i zemlje, tako su stvarani u dan kad GOSPOD, Bog, načini zemlju i nebo.“ /Postanak 2,4

„Vjerom doznajemo da su svjetovi pripravljeni riječju Božjom, tako da ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.“ /Hebrejima 11,3

Velikim praskom nije ništa postalo, jer iz nereda može nastati samo nered, a ne red. Kad je Bog na početku stvarao, sve je bilo veoma dobro (Postanak 1-2), no nakon što se čovjek okrenuo protiv Boga i grijeh ušao na ovaj svijet (Postanak 3), sve je postalo podložno propadanju (entropiji, sustavnoj degradaciji) i smrti.

Sve nije počelo Velikim praskom, ali sve će uskoro završiti Velikim praskom.

„[Bezbožnici] hotimice zaboravljaju ovo: nebesa bijahu odavna i zemlja postade iz vode i po vodi, riječju Božjom. Po njima ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi.“ /2. Petrova 3,5-7

„No kao tat u noći doći će dan Gospodnji, u koji će nebesa s PRASKOM proći i počela se — spaljena — raspasti, a zemlja i djela na njoj izgorjeti.“ /2. Petrova 3,10

Veliki prasak će uništiti ovu zemlju, a nakon toga dolaze nova nebesa i nova zemlja, gdje će prebivati pravednost, gdje neće biti grijeha, ni zla. Tamo će se naći svi koji su se ponizili pred Bogom, pokajali se za svoje grijehe i priznali Isusa kao svog osobnog Spasitelja.

3. ŠTO JE U CRNOJ RUPI?

Hawking: Padanje u crnu rupu definitivno je loša vijest. Ako bi to bila zvjezdana crna rupa, postat ćete špageti prije nego što dođete do horizonta.

Bog: „…zvijezde lutalice za koje se čuva mrkla tama dovijeka.“ /Judina 1,13

„A sinovi kraljevstva bit će izbačeni u krajnju tamu. Tamo će biti plač i škrgut zubi.“ /Matej 8,12

Crna rupa bi se prema Bibliji mogla usporediti s mrklom tamom koja se čuva za sve bezbožnike. Stephen Hawking i svi bezbožni znanstvenici koji u svijetu propagiraju svoje lažne teorije i varaju ljude također spadaju u kategoriju lažnih učitelja prema 2. Petrovoj 2. Naziva ih se podrugljivcima, punima oholosti, tjelesne požude i sramote, nerazumnim životinjama, koji pogrđuju ono što ne poznaju, razvratnicima, nepostojanima, lakomima, prokletim sinovima, „izvorima bezvodnim, oblacima olujom gonjeni; za njih se čuva mrkla tama dovijeka.“ /2. Petrova 2,17

„Gle, dođe Gospodin s milijardama svetih svojih, da izvrši sud nad svima i osvjedoči sve bezbožnike među njima o svim njihovim bezbožnim djelima što ih u bezbožnosti počiniše i o svim teškim riječima što ih bezbožni grješnici izgovoriše protiv njega.“ /Judina 1,14-15

„Kad se Gospodin Isus objavi s neba sa svojim moćnim anđelima u ognju plamenom i uzvrati osvetom onima koji ne znaju Boga i koji se ne pokoravaju evanđelju Gospodina našega Isusa Krista. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave snage njegove.“ /2. Solunjanima 1,7-9

Za Hawkinga je crna rupa jako loša vijest, jer je odbacio Dobru vijest – evanđelje, istinu, Isusa Krista, istinsko Svjetlo, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. /Ivan 1,9

4. MOŽEMO LI PREDVIDJETI BUDUĆNOST?

Hawking: I ne i da. Zapravo, zakoni nam omogućuju predvidjeti budućnost, ali u praksi je to previše teško.

Bog: „Ta ništa ne čini Gospodin GOSPOD a da tajnu svoju ne otkrije svojim slugama prorocima.“ /Amos 3,7

„I tako imamo još čvršću proročku riječ… Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno, jer nikada proroštvo ne bȋ čovječjom voljom doneseno, nego ga nošeni Duhom Svetim izgovoriše sveti Božji ljudi.“ /2. Petrova 1,19-21

„Blažen onaj koji čita i oni koji slušaju riječi ovoga proroštva i drže što je u njemu napisano; jer vrijeme je blizu.“ /Otkrivenje 1,3

Možemo predvidjeti budućnost. Božja Riječ je puna proročanstava koja su se ispunila, koja se ispunjavaju nama pred očima i koja će se tek ispuniti. Pročitajte i uvjerite se sami.

5. JE LI PUTOVANJE KROZ VRIJEME MOGUĆE?

Hawking: Prema našem sadašnjem saznanju putovanje u prošlost ne može se isključiti.

Bog: „Sve je načinio lijepim u svoje vrijeme; stavio je i vječnost u srca njihova, ali da čovjek ne može dokučiti djelo što ga čini Bog od početka do kraja.“ /Propovjednik 3,11

Putovanje kroz vrijeme nije moguće. Vrijeme je stvoreni koncept unutar Božje kreacije. Čovjek ima svoj početak i kraj unutar svoje vremenske i prostorne ograničenosti. Samo Bog može putovati kroz vrijeme jer je izvan vremena, vječan, transcendentan. Hawking se očito nagledao previše filmova znanstvene fantastike, jer se samo u nerealnim SF filmovima putuje kroz vrijeme. Kad bismo putovali kroz vrijeme, to bi značilo da možemo mijenjati događaje i kreirati drugačiju realnost. To je nemoguće, osim u filmovima. Ne možemo vraćati, promatrati ili mijenjati događaje koji su se već zbili, osim u svojoj mašti.

„Tko zna nisi li do kraljevstva došla zbog trenutka kao što je ovaj?“ /Estera 4,14

„Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.“ /Propovjednik 3,1

„Moji dani u tvojoj su ruci…“ /Psalam 31,15

„Nauči nas stoga dane naše brojiti, da steknemo mudro srce!“ /Psalam 90,12

Postavlja se pitanje kako već sada možemo izaći iz vremena u bezvremensko stanje, vječnost. Odgovor: Ulaskom u Božji počinak.

Zanimljiva činjenica: Adam je stvoren šestoga dana. Dakle, Adam je sedmoga dana, koji je ujedno bio prvi dan za Adama, trebao odmarati s Bogom u vječnosti. Tamo je trebao ostati da se nije pobunio protiv Boga. Sedmi dan je dan vječnosti, odmor s Bogom, Božji počinak, Danas, iz kojeg smo ispali kad smo dozvolili grijeh; ali možemo ući ponovno putem Isusa Krista.

Danas možemo promijeniti svoju budućnost i odredište u vječnosti.

„On ponovno određuje jedan dan govoreći u Davidu Danas, nakon toliko vremena; kao što je rečeno: Danas, ako glas mu čujete, ne otvrdnjujte srca svoja.“ /Hebrejima 4,7

„Čas je već da se oda sna probudimo; jer sada je naše spasenje bliže nego kad uzvjerovasmo.“ /Rimljanima 13,11

„Jer on govori: U vrijeme prihvatljivo uslišah te i u dan spasenja pomogoh ti. Evo, sad je vrijeme pogodno! Evo, sad je dan spasenja!“ /2. Korinćanima 6,2

„A o vremenima i razdobljima, braćo, nije potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da dan Gospodnji tako dolazi kao tat u noći.“ /1. Solunjanima 5,1-2

„Ti u početku, Gospodine, zemlju utemelji, i nebesa su djela ruku tvojih. Ona će propasti, a ti ostaješ, i sve će kao haljina ostarjeti. I kao plašt ćeš ih smotati, i bit će promijenjeni. A ti si isti, i godine tvoje minuti neće.“ /Hebrejima 1,10-12

„I svijet prolazi i požuda njegova; a tko vrši volju Božju, ostaje dovijeka.“ /1. Ivanova 2,17

6. HOĆEMO LI PREŽIVJETI NA ZEMLJI?

Hawking: Sadašnji svjetski poredak ima budućnost, ali će biti dosta drugačiji.

Bog: „I kad se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo nijedno tijelo. No poradi izabranih skratit će se dani oni.“ /Matej 24,22

„Ali ono jedno, ljubljeni, ne zaboravljajte: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, i tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin s obećanjem, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema nama ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju.“ /2. Petrova 3,8-9

Nećemo preživjeti na zemlji, jer ova zemlja neminovno juri u propast, kao što smo već pisali iznad. Bog je strpljiv i čeka dok se napuni mjera zla počinjenih protiv Njega.

7. POSTOJI LI INTELIGENTNI ŽIVOT U SVEMIRU?

Hawking: Postoje oblici inteligentnog života gore. Moramo biti oprezni u odgovoru dok se još ne razvijemo.

Bog: „Ta u njemu živimo i mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: ‘Ta i rod smo njegov.’“ /Djela 17,28

„I svako stvorenje što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i sva koja su na moru, i sve što je u njima čuh govoriti: ‘Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast i slava i moć u vijeke vjekova!’“ /Otkrivenje 5,13

Znanost nije pronašla život nigdje u svemiru, sve su samo nagađanja i pretpostavke bazirane na izrazima: moglo bi biti, moguće, vjerojatno, možda, tek će se otkriti. To je ono što vam suptilno podmeću pod 90% znanstvenih članaka i objava. Pitanje je koliko se čovjek uopće udaljio izvan svoje orbite, je li uopće bio na Mjesecu, a kamoli pronašao neki oblik života u dalekom svemiru koji se neprestano širi.

Istina je da je Bog stvorio bezbrojne galaksije i zvijezde u njima, ali nigdje u Bibliji nemamo informaciju o inteligentnom životu u svemiru. No ono što je sigurno, kroz znanstveno-fantastične filmove i slične izjave bezbožnih znanstvenika stvara se pogodno tlo za prijevaru posljednjih dana: hologramski spust vanzemaljaca na Zemlju.

Činjenica da se Krist prinio kao žrtva JEDNOM ZAUVIJEK (1. Petrova 3,18; Hebrejima 10,12) govori da život izvan ove Zemlje ne postoji, ne u obliku pale ljudske naravi kakvu poznajemo na ovoj Zemlji.

No, lakše je vjerovati u život van zemlje i vanzemaljce, nego u Isusa Krista, koji je hodao ovom zemljom i objavio nam Boga Stvoritelja, početak i kraj ove zemlje i čovječanstva.

8. TREBAMO LI KOLONIZIRATI SVEMIR?

Hawking: Očekujem da ćemo u idućih stotinu godina moći putovati bilo gdje u Sunčevom sustavu.

Znači, postavlja se pitanje hoćemo li se nastaniti negdje u svemiru izvan Zemlje; odgovor je isti kao i na prethodno pitanje. Po svemu sudeći, čovjek nije izašao iz Zemljine orbite, niti bio na Mjesecu, a kamoli negdje dalje u Sunčevom sustavu ili izvan. O mogućem životu izvan Zemlje i odlasku čovjeka na Mjesec pisat ćemo u nekom narednom članku.

9. HOĆE LI NAS NADMUDRITI UMJETNA INTELIGENCIJA (AI)?

Hawking: Umjetna inteligencija će biti jako dobra u postizanju ciljeva, ali ako ti ciljevi nisu usklađeni s našima, imamo problem.

Bog: „A ti, Daniele, zakrij ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka; i mnogi će tumarati, a znanje će se umnožiti.“ /Daniel 12,4

S obzirom na automatizaciju i robotizaciju koja postupno zamjenjuje ljudsku radnu snagu, svakako nešto što nas čeka u skoroj budućnosti jest ljudski faktor samo u zadavanju naredbi u operacijskim sustavima. Ubrzani tehnološki razvoj je nešto što nam Biblija proriče u posljednjim danima.

10. KAKO DA OBLIKUJEMO BUDUĆNOST?

Hawking: Zapamtite gledati gore u zvijezde, a ne dolje u svoja stopala.

Bog: „Reče mu Isus: ‘Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Da ste mene upoznali, i Oca biste mojega upoznali. Odsad ga i poznajete i vidjeli ste ga.’“ /Ivan 14,6-7

„Upirimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjede zdesna prijestolju Božjemu.“ /Hebrejima 12,2

Nemojte gledati i pouzdati se u zvijezde, već u Onoga koji je stvorio zvijezde, Onoga koji vas poziva da se pokajete i pouzdate samo u Njega, Onoga koji može promijeniti vas, vaše okolnosti; vašu sadašnjost i budućnost, i ono najvažnije, vašu vječnost.

Stephen Hawking je navodno prije smrti snimio poruku: „Sorry ekipa, ali nema Boga ni zagrobnog života.“

Sorry Hawking, malo si zakasnio. Boga ima, nema tebe, samo još neki ostaci i duhovi prošlosti. Ne samo da Bog postoji, kao i vječni život koji nam je osigurao Isus Krist, već je jedina realnost kojoj ćeš položiti račun za sve lažne „znanstvene“ izjave zavodeći svijet.

Više na vezane teme na tagu: STEPHEN HAWKING.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.