Evanđelje za svijet; zdravi nauk za Crkvu!

657
pregleda
evanđelje zdravi nauk

Evanđelje ili zdravi nauk – što je važnije za Crkvu?

Mnoge crkve propovijedaju evanđelje, zapravo velika većina propovijeda evanđelje. No, koliko crkvi poučava i drži se Božje Riječi u cijelosti? Koliko crkvi ne oduzima i/ili ne dodaje Božjoj Riječi, nego uči Riječ u skladu s Duhom Svetim koji je u svima nama koji smo primili Krista?; koji smo sposobni raspoznavati svako lažno učenje i testirati učitelje koji nas uče. To što crkve ili pojedinci propovijedaju evanđelje ne znači nužno da su ispravni i u istini evanđelja. Evanđelje možete imati bez zdravog nauka. Za crkvu je najvažnije sačuvati zdravi nauk, a ne zdravo evanđelje.

Evanđelje se podrazumijeva da ga je crkva (spašeni, sveti) već primila.

„Tada shvatiše da im nije rekao da se čuvaju krušnoga kvasca, nego farizejskog i saducejskog nauka.“ /Matej 16,12

Asocijacije koje možemo povezati s modernim dobom za ova dva nauka su sljedeće:

FARIZEJSTVO (učiteljstvo) = religiozno-državna sprega, licemjerje, prijetvornost, gluma, izvanjska pobožnost, podlost, pohlepa; ambicioznost, popularnost, ugled; tradicija, religija, obredi, pismoznanstvo bez prakse, teologija.

SADUCEJSTVO (svećenstvo) = prosperitet, bogatstvo, materijalni interes, aristokracija, Zakon, crkvena vlada iz sjene (jezuiti).

„Uzalud me štuju naučavajući kao nauk ljudske zapovijedi.“ /Marko 7,7

Svaki ljudski nauk = uzaludno štovanje!

„I reče im on u svome nauku: ‘Čuvajte se pismoznanaca, koji vole hodati u dugim haljama, vole pozdrave po trgovima.“ /Marko 12,38

Pismoznanci = poznavatelji Pisma koji vole da ih se titulira, da budu priznati i čašćeni.

„Ako tko bude činio njegovu volju, znat će za taj nauk je li od Boga ili ja sâm od sebe govorim.“ /Ivan 7,17

Tko vrši Božju volju, prepoznaje zdravi nauk.

„Što, onda, braćo? Kada se okupite, svaki od vas ima psalam, ima NAUK, ima jezik, ima otkrivenje, ima tumačenje. Neka sve bude učinjeno NA IZGRADNJU.“ /1. Korinćanima 14,26

„…da zapovjediš nekima neka NE NAUČAVAJU DRUGI NAUK i neka ne priklanjaju pozornost bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koje više služe rasprama NEGOLI BOŽJEM IZGRAĐIVANJU PO VJERI.“ /1. Timoteju 1,3-4

Svaki nauk koji nije na rast i izgradnju nije od Boga. Nauk mora biti za naše izgrađivanje po vjeri. To je dobar znak po kojem možemo prepoznati zdravi od lažnog nauka. Svaki nauk koji nam titra ušima, uspavljuje nas, ne traži odricanje i ustrajanje, umjesto da nas reže u savjesti, nije od Boga.

„Zakon nije donesen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, za nepobožne i grešnike, za nesvete… i ima li još čega što je protivno zdravom nauku.“ /1. Timoteju 1,9-10

Između ostalog, po Zakonu će biti suđeni oni koji ne poučavaju kršćane zdravom nauku. Nisu svjesni svoje odgovornosti prema Kristu i Njegovoj Crkvi.

„Ako na to podsjećaš braću bit ćeš dobar poslužitelj Isusa Krista, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim si pošao. A svjetovne i bapske priče odbijaj i vježbaj se radije u pobožnosti.“ /1. Timoteju 4,6-7

O čemu Pavao govori da treba podsjećati braću? Kontekst govori o odstupanju (otpadu) od vjere priklanjajući se zavodničkim duhovima i đavolskim naucima, licemjerju, otupjeloj savjesti, nametanju Zakona.

„Dok ne dođem, posveti se čitanju, opominjanju, nauku.“ /1. Timoteju 4,13

„Pripazi na samoga sebe i na nauk. Ustraj u tome; jer ćeš, čineći to, spasiti i sebe i one koji te slušaju.“ /1. Timoteju 4,16

Nije evanđelje samo to koje je za naše spasenje, nego ustrajanje u zdravom nauku! Oni koji poučavaju odgovaraju za spasenje duša da ih očuvaju u čistom nauku.

„Starješine koje dobro upravljaju neka se smatra dostojnima dvostruke časti, osobito one koje se trude u riječi i nauku.“ /1. Timoteju 5,17

Oni koji su ozbiljni i odgovorni u vezi Riječi i zdravog nauka zaslužuju dvostruku čast, ali oni koji su površni, mlaki, plitki; puno filozofiraju, a premalo Riječi unutar konteksta i povezivanja u cjelinu, ne zaslužuju ništa.

„Ako tko naučava drukčije i ne pristaje uza zdrave riječi našega Gospodina Isusa Krista i nauk koji je u skladu s pobožnošću, uobražen je, ništa ne zna, nego boluje od zapitkivanja i prepiranja, od čega nastaje zavist, svađa, klevete, zla sumnjičenja, rječkanja ljudi iskvarena uma i lišenih istine, koji smatraju da je dobitak [ZARADA, INTERES] pobožnost: takvih se kloni!“ /1. Timoteju 6,3-5

Zdravi nauk u skladu je s pobožnošću. Svaki drugi nauk, to jest lažni nauk, vodi u prepiranje, zavist, svađe, klevete, zle sumnje itd. Pobožnost nije najamnina za koju ste plaćeni. Pobožnost ne možemo trampiti za interese.

„I kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju, tako se i ovi suprotstavljaju istini: ljudi pokvarena uma, odbačeni u pogledu vjere. Ali neće više napredovati, jer će njihovo bezumlje biti svima očito, kao što je bilo i onih. No ti si u potpunosti upoznao moj nauk, način življenja, naum, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost, progonstva, nevolje… ali iz svih me izbavio Gospodin.“ /2. Timoteju 3,8-11

Oni koji nemaju zdravi nauk ne mogu rasti i napredovati u vjeri, strpljivosti, ljubavi i postojanosti. A niti će biti progonjeni. Zdravi nauk je itekako vezan za naš zdravi rast u vjeri. Oni koji se suprotstavljaju istini blokiraju svoj rast na svim poljima.

„Jest, i svi oni koji budu živjeli pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni, a zli ljudi i zavodnici [krivovjernici] napredovat će iz zla u gore zavodeći i biti zavođeni. No ti ostani u onome što si naučio i u što si bio uvjeren, znajući od koga si to naučio i da od djetinjstva poznaješ Sveta pisma, koja te mogu učiniti MUDRIM ZA SPASENJE po vjeri koja je u Kristu Isusu.“ /2. Timoteju 3,12-15

Pobožnost je usko vezana uz progonstvo. Ako vas prihvaćaju, umjesto progone, možda ste na putu zavodništva. Veoma dobar znak.

„Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za nauk, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti: da čovjek Božji bude savršen, posve opremljen za svako dobro djelo.“ /2. Timoteju 3,16-17

Ne možemo likvidirati i selektirati Pismo – kad je ono u cijelosti za našu izgradnju, inače izgradnje nemamo. Usavršiti se na sliku Kristovu možemo jedino kroz odgoj cjelokupne Božje Riječi.

„Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbjeti uši; i ODVRATIT ĆE SVOJE UŠI OD ISTINE i okrenuti se bajkama. Ali ti budan budi u svemu, podnesi nevolje, vrši djelo navjestitelja evanđelja, služenje svoje posve ispuni.“ /2. Timoteju 4,3-5

Gomilanje učitelja prorečeno za posljednja vremena. I to učitelja koji ne poučavaju zdravi nauk Božje Riječi u cijelosti. Jer to je upravo ono što ljudi žele slušati. Ili ćete biti slušljivi i ugodni za uši, ili u istini i odbačeni od strane većine.

„Jer nadglednik, kao Božji upravitelj, mora biti besprijekoran… priljubljen uz vjerodostojnu riječ kako je bio poučen, da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati one koji proturječe. Jer su mnogi nepokorni i praznorječivi i zavodnici, osobito oni iz obrezanja, kojima treba začepiti usta, koji zbog prljava dobitka razaraju cijele domove naučavajući ono što ne bi smjeli.“ /Titu 1,7-11

Mnogi pastiri su zaboravili da moraju biti besprijekorni ukoliko žele voditi i poučavati Kristovo stado. Ukaljani su suhoparnom teologijom i kopiranjem tuđih spisa, umjesto da se drže isključivo Božje Riječi i traže odgovore od Boga.

Nema tog hrabrenja ako ono nije isključivo u zdravom nauku, možete samo laskati, škakljati uši, podilaziti, lagati, prilagođavati se. A to neće ohrabriti nikoga. Nema efikasnog rezultata.

„Stoga ih oštro karaj da budu zdravi u vjeri.“ /Titu 1,13

„A ti govori ono što dolikuje zdravom nauku.“ /Titu 2,1

Oštro karanje je nužno za zdravi nauk, zdravu vjeru, zdravi rast u Duhu.

„U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u nauku iskazuj nepokvarenost, ozbiljnost, iskrenost; riječ neka je zdrava, besprijekorna, da se onaj koji se protivi postidi nemajući o vama reći ništa zlo.“ /Titu 2,7-8

Koliki teret na vođama, starješinama, upraviteljima, učiteljima. Kad bi ozbiljno shvatili Božje riječi, bježali bi od ovih uloga glavom bez obzira. Uzor svima, nepokvareni, ozbiljni, iskreni. Riječ zdrava, besprijekorna!

KOLIKO JE VAŽAN ZDRAVI NAUK?

Učeništvo Isusa Krista sastoji se od spasenja i posvećenja, a ono uvelike uključuje ostajanje u zdravom nauku, ne povodeći se za lažnim i pogubnim naucima koji će odvući mnoge. Biblija nas upozorava da će zavodnički duhovi i đavolski nauci u posljednja vremena uzrokovati otpad od vjere kakvo kršćanstvo nije vidjelo.

Bog nam je dao Duh sile, ljubavi i razuma/razboritosti/razlučivanja – upravo da bismo mogli raspoznavati lažna učenja među nama. Zato je važno utemeljiti se u Božjoj Riječi, kako bismo razlikovali plagijate i kopije, inače ćemo biti zavedeni i odvučeni na krivi put. A svaki krivi put ili puteljak ne vodi ka istini i zdravom napretku kršćanina. Neminovno će se odraziti na njegov plod.

Bez zdravog nauka nema ploda Duha. Lažni nauk neminovno vodi u plod tijela.

Kako će kršćani kojima je samo važno propovijedati evanđelje, ali ne i ostajati u Kristovom i apostolskom nauku, razlučivati lažne nauke koji su nam prorečeni kao glavni uzrok nazadovanja i otpadanja? Za kršćanski život sve je itekako važno, ono što slušamo, što dozvoljavamo da nam oblikuje mišljenje, čemu smo poučeni, kako to prakticiramo. Ako naše vrijeme više provodimo u tuđim spisima, naučavanjima i propovijedima, umjesto s Bogom kroz Božju Riječ, bit ćemo zavedeni. Nije isto kad vam mišljenje o nekoj biblijskoj temi/nauku formira čovjek (koliko se god on predstavljao ili činio duhovnim) i kad vam Bog osobno govori i otkriva po svome Duhu. Nitko ne može ostati u zabludi koga poučava Duh Sveti jer to pomazanje imamo u sebi.

Najveći je problem modernog kršćanstva što se lažni učitelji prodaju, dijele, preporučuju po crkvama. A onda imate tek nanovorođene kršćane koji se ugrade u takve crkve i budu krivo podučeni/indoktrinirani, budući da kao duhovno nerazvijena djeca ne razlikuju ništa. Stoga je itekako važno znati sa čime imamo posla po crkvama, kakvim učiteljima i kakvim naucima, i kakvo je razumijevanje tih pastira koji vode Kristovo stado, čemu ih prepuštaju i pod čijim utjecajem im formiraju uvjerenje.

Sotona je podmukla Zmija, koja provlači pogubna krivovjerja kroz crkve, knjige, učenja, teologije, prakse; a kad se ta krivovjerja jednom utvrde u umu vjernika i oni poprime zavodničke duhove, imamo vjernike koji na kraju idoliziraju te ljude, i od čega nastaju prepiranja, zavist, svađe, klevete, zla sumnjičenja, razdori. Nađu se u grijehu, a svako krivovjerje je grijeh (plod tijela), kao i svaki drugi grijeh, za kojeg se treba pokajati. Biblija nam o tome govori.

Sotoni je samo jedan cilj, na bilo koji način nas odvojiti od istine, i to radi prepredeno, lukavo i podmuklo, pomalo pletući mrežu krivih uvjerenja, i odvlačeći nas od jednostavnosti u Kristu.

„Ali bojim se da se nekako, kao što je zmija zavela Evu svojim lukavstvom, tako ne pokvare vaše misli i ne odvrate od jednostavnosti koja je u Kristu.“ /2. Korinćanima 11,3

Čuvajte se svih komplikacija, kontradikcija, konfuzija, zbunjivanja, mudrovanja, filozofije u okviru kršćanstva. To nije od Božjeg Duha, nego tjelesnog umovanja. Naš Isus je jednostavan i sve se jednostavno razumije kad smo ponizni i iskreni u traženju da nas vodi. Mnogi vjernici nisu svjesni opasnosti duhovnih pozadina krivovjerja i kakav plod donose u njihov život, koliko to utječe na njihov duhovni razvoj i općenito hod s Bogom, i u konačnici, ono što je najvažnije, suobličenje s Kristom. U lažima se suobličavamo samo sa demonima, ne s Kristom.

ZAKLJUČNO

Sljedbeništvo Isusa Krista/kršćanstvo = evanđelje + zdravi nauk

Lažni nauk ➔ plod tijela

Istiniti nauk ➔ plod Duha

Dakle, evanđelje se propovijeda nespašenima, a ne kršćanima u razvoju (crkvi) koji trebaju zdrave (tvrde) hrane, to jest zdravi nauk Božje Riječi u cijelosti – sav naum Božji. Raznovrsnu hranu. Oni koji propuštaju u propovijedanju nešto iz Božje Riječi nisu čisti od krvi sviju.

„Stoga vam svjedočim u ovaj dan da sam čist od krvi sviju, jer nisam propustio navijestiti vam sav naum Božji.“ /Djela 20,26-27

Kršćanin koji je stalno na mlijeku (evanđelju) ne može zdravo rasti u ljubavi, spoznaji, znanju, razumijevanju, razlučivanju, mudrosti, postojanosti, vjeri, čistoći itd. Kaže nam se da se ostavimo početnih načela nauka o Kristu i težimo ka savršenstvu:

„Jer trebalo bi da dosad već budete učitelji, a vama ponovno treba da vas netko poučava što su početna načela Božjih riječi; i postali ste takvi da vam mlijeka treba, a ne čvrste hrane. Jer svatko tko je još pri mlijeku, nevješt je u riječi pravednosti; jer je dojenče. A čvrsta hrana je za one koji su odrasli, za one koji imaju iskustvom izvježbana osjetila za razlikovanje dobra i zla.“ /Hebrejima 5,12-14

„Stoga, pustivši početna načéla nauka o Kristu, pođimo k savršenstvu ne postavljajući iznova temelja pokajanju od mrtvih djela, i vjere u Boga, nauka o krštenjima, i polaganja ruku, i uskrsnuća mrtvih, i vječnoga suda; a to ćemo učiniti ako dopusti Bog.“ /Hebrejima 6,1-3

Biblija ukorava kršćane na mlijeku kao nezdrave, nezrele, zaostale u razvoju, nesposobne da razlučuju pravedno od nepravednog, istinito od lažnog, zdravo od nezdravog. Nismo više djeca da nas vitlaju lažnim naucima kako se kome prohtje.

Kršćanstvo nije razdijeljeno zbog lažnog evanđelja, nego zbog lažnih nauka. Oni koji podmuklo i prikriveno provlače pogubna krivovjerja kroz ono što izvanjski djeluje kao istinito najveći su krivci za razdor, sakaćenje i sablazni u kršćanstvu.

„Čuvajte se ‘pasa’, čuvajte se ‘opakih radnika’, čuvajte se ‘osakaćenosti’.“ /Filipljanima 3,2

Pavao nas upozorava: Mnogi „rade“ za Boga, ali su opaki radnici. Unose lažne nauke kojima prave razdor i sakate Kristovo tijelo.

U skladu s tim, ne postoji malo i veliko krivovjerje, postoji samo krivovjerje koje je plod tijela i za koje se čovjek mora pokajati.

„A očita su djela tijela; to su: preljub, bludnost, nečistoća, razuzdanost, idolopoklonstvo, vračanje, mržnja, svađe, ljubomore, srdžbe, prepirke, razdori, KRIVOVJERJA, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke i tome slično; za što vam unaprijed kažem, kao što vam već rekoh, da oni koji takvo što čine, neće baštiniti kraljevstvo Božje.“ /Galaćanima 5,19-21

Ili ćemo rasti u plodu Duha ili plodu tijela; ovisno o tome što dozvolimo da raste. U slučaju krivovjerja, znači da jedno krivovjerje vuče sa sobom i druga krivovjerja. Ako ignoriramo krivovjerje kao nevažno ili bezazleno, otvaramo se za padanje i na druga krivovjerja.

Plod će neminovno biti: Krivovjerje na krivovjerje.

Krivovjerje nas nikad ne može suobličiti s Kristom, može nas samo unazaditi.

Ako se ne pokajemo za plod tijela, bilo koji, samo se utvrđujemo u još veće sljepilo i sklonost svakoj drugoj zabludi. Otvrdnjujemo srce i otupljujemo savjest, tako da na kraju više ne možemo biti osvjedočeni. Oduzima nam se i ono što mislimo da znamo. Nema zdravog napretka, rasta, izgradnje u vjeri kroz nepokajani plod tijela.

Više na temu očuvanja zdravog nauka i lažnih učitelja na tagu: LAŽNI UČITELJI.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.