Dobar i zdrav život ili trpljenje za Krista?

1621
pregleda
zdrav život Riječ vjere

Kao Kristovi sljedbenici, imamo li na ovoj zemlji dobar, lagodan i zdrav život, ili ipak trpljenje, patnju, nevolje i progonstvo poradi Kristovog imena?

Craig Hagin, unuk od nekada poznatog prosperitetnog učitelja Kennetha Hagina kojeg mnogi ujedno smatraju ocem karizmatskog pokreta Riječ vjere, kaže sljedeće:

„Isus je došao kako bismo imali izobilan život. Isus je došao ne samo da bismo imali vječni život, već izobilan život ovdje na zemlji. Izobilan život je zdrav život, dobar život. To znači da imate zdravlje, financijske blagoslove ili što god trebate, što god vas čini sretnim. Bog je poslao Isusa kako bi osigurao da budete ozdravljeni. Morate biti dobro jer je zato Isus umro na križu. Jako je bitno za Isusa da ste dobro. Želi da ste zdravi. Želi da ste dobro. Isusova svrha je da vam donese iscjeljenje. Izgovaraj svoje iscjeljenje. Proklamiraj svoje iscjeljenje.“

Upravo zato se ovaj pokret zove „Riječ vjere“ (Word of Faith), jer se po vjeri proklamira i zapovijeda. Riječima se izgovara i kreira realnost. Slično kao pozitivne misli u New Age-u, praksa upornih ponavljanja pozitivnih afirmacija, tzv. zakon privlačnosti – sa ciljem ostvarenja ono što verbalno odašiljemo. Vjeruj da nešto imaš, izgovaraj naglas i imat ćeš.

Isus jest rekao: „I što god zaišćete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. Ako što zaišćete u moje ime, ja ću učiniti.“ /Ivan 14,13-14

No to ne znači da će Isus ispunjavati naše sebične želje, prohtjeve i motive. Kad našu volju usklađujemo s Božjom, i kad naše želje poravnamo s Božjim, Isus će zasigurno učiniti ono što tražimo.

Ovakvi vam učitelji dijele lažno iscjeljenje. Polažu ruke na vas da padnete i primite navodno iscjeljenje. Propovijedaju neko drugo evanđelje. Obećavaju vam dobar i zdrav život, a sami su duhovno bolesni u svojim krivovjerjima. Uvjeravaju vas da možete biti bogati i zdravi, u suprotnom nemate vjere i sami ste krivi. Proklamiraju vam pozitivnu afirmaciju i tjelesno iscjeljenje. Bioenergetičari. Lašci koji zloupotrebljavaju Kristovo ime i izvrću Božju Riječ.

Isusova svrha je da vam donese duhovno iscjeljenje – život vječni. Tjelesno iscjeljenje je prolazno i privremeno. Isus nas može iscijeliti po našoj vjeri, ali to nije ultimativno pravilo svakog kršćanina. Jer svi umiremo u ovom tijelu prije ili kasnije, na ovaj ili onaj način. Trpimo zlo i bolesti radi grešnog stanja ove zemlje. U tijelu smo bolesni i propadamo, umiremo. Naš izvanjski čovjek se raspada, ali naš duh se obnavlja. Kao kršćani dodatno trpimo žalosti i progonstva radi Krista.

ŠTO KAŽE BOŽJA RIJEČ O TRPLJENJU?

Ako je Krist trpio, ako su apostoli i prvi učenici trpjeli svakakve nevolje i progonstva, zašto mislite da ste toga lišeni ukoliko ste doista Kristov sljedbenik?

Pogledajmo biblijske stihove koliko moramo pretrpjeti radi Krista.

„Pravednici vapiju, i Gospod ih čuje; i izbavlja ih iz svih njihovih nevolja… MNOGE NEVOLJE ima pravednik, ali ga od sviju izbavlja Gospod.“ /Psalam 34,17-19

„Ovo mi je utjeha U NEVOLJI MOJOJ: da me tvoja oživila riječ.“ /Psalam 119,50

„Dobro mi je što sam PRITIJEŠNJEN, da bih tvoje naučio propise.“ /Psalam 119,71

„Blaženi PROGONJENICI zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko! Blaženi bili kad vas zbog mene izvrijeđaju i prognaju, te lažući izreknu svaku opaku riječ protiv vas! Radujte se i kličite, jer velika je na nebesima plaća vaša! Ta proroke su tako prognali prije vas!“ /Matej 5,10-12

„…ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. I nastane li NEVOLJA ILI PROGONSTVO ZBOG RIJEČI, odmah se sablazni.“ /Matej 13,21

„I tko ne nosi KRIŽA SVOJEGA i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!“ /Luka 14,27

„Ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U SVIJETU ĆETE IMATI MUKU, ali hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!“ /Ivan 16,33

„Jer ja ću mu pokazati koliko mu treba ZA IME MOJE PRETRPJETI.“ /Djela 9,16

„I ja sad, evo, svezan u duhu idem u Jeruzalem. Što će me u njemu snaći, ne znam, osim što Duh Sveti u svakom gradu svjedoči govoreći da me čekaju OKOVI I NEVOLJE.“ /Djela 20,22-23

Okovi, nevolje, progoni, patnja, muka… djeluje kao dobar život?

„I ne samo to, nego se dičimo i NEVOLJAMA, znajući da nevolja rađa postojanost, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu.“ /Rimljanima 5,3-4

„Smatram naime da PATNJE SADAŠNJEGA VREMENA nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama.“ /Rimljanima 8,18

„Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? NEVOLJA? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač? Kao što je pisano: Zbog tebe nas ubijaju povazdan, broje nas kao ovce za klanje. Ali u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po Onomu koji nas uzljubi.“ /Rimljanima 8,35-37

„…da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi isto brinu jedni za druge. I AKO TRPI jedan ud, trpe zajedno svi udovi.“ /1. Korinćanima 12,25-26

„Bog svake utjehe, koji nas tješi u svakoj našoj NEVOLJI da bismo mi mogli tješiti one koji su u bilo kakvoj nevolji utjehom kojom smo i sami od Boga utješeni. Jer kao što OBILUJU PATNJE KRISTOVE U NAMA, tako po Kristu obiluje i utjeha naša.“ /2. Korinćanima 1,3-6

Nevolje i patnja nas oblikuju da bismo mogli poslužiti onima koji prolaze isto. Utješeni tješimo.

„Pa bilo da smo NEVOLJAMA PRITISNUTI, to je za vašu utjehu i spasenje koje je djelotvorno u PODNOŠENJU ISTIH PATNJI što ih i mi podnosimo; bilo da smo tješeni, to je za vašu utjehu i spasenje. I nada je naša čvrsta o vama jer znamo: kao što ste ZAJEDNIČARI PATNJI, tako ste i utjehe. Jer ne bismo htjeli, braćo, držati vas u neznanju o našoj NEVOLJI KOJA NAS JE SNAŠLA u Aziji: bijasmo prekomjerno — preko snage — opterećeni, te smo već strepili i za život.“ /2. Korinćanima 1,6-8

„U SVEMU PRITISNUTI, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne zatrti; svagda umiranje Gospodina Isusa u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje.“ /2. Korinćanima 4,8-10

„Zato ne posustajemo. Naprotiv, ako se naš izvanjski čovjek i raspada, ipak se nutarnji obnavlja iz dana u dan. Jer neznatnost NAŠE ČASOVITE NEVOLJE donosi nam još obilnije vječno breme slave.“ /2. Korinćanima 4,16-17

„Ni u čemu ne dajemo nikakva povoda spoticanju, da se ne pokudi ova služba, nego se u svemu preporučujemo kao služnici Božji: velikom postojanošću, NEVOLJAMA, potrebama, tjeskobama, udarcima, tamnicama, bunama…“ /2. Korinćanima 6,3-5

„…kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjavani, a ne ubijani; kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao ONI KOJI NEMAJU NIŠTA, a posjeduju sve.“ /2. Korinćanima 6,9-10

Upoznati Krista kroz patnju – to je milost!

„Jer vama je darovano za Krista ne samo u njega vjerovati nego ZA NJEGA I TRPJETI, imajući istu borbu kakvu vidjeste u meni, a sad čujete da je u meni.“ /Filipljanima 1,29-30

„…da upoznam njega i silu uskrsnuća njegova i ZAJEDNIŠTVO U PATNJAMA njegovim, suobličujući se sa smrću njegovom, ne bih li kako dospio do uskrsnuća od mrtvih.“ /Filipljanima 3,10-11

„Ja koji se sada radujem u svojim PATNJAMA za vas i u svojoj puti dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, to jest crkvu.“ /Kološanima 1,24

„…da vas učvrsti i utješi vas u vjeri vašoj, da se nitko ne pokoleba u ovim NEVOLJAMA. Ta i sami znate da smo za to određeni. Jer i kad bijasmo kod vas, pretkazivali smo vam da nas IMAJU SNAĆI NEVOLJE, a to se, kao što znate, i dogodilo.“ /1. Solunjanima 3,2-4

„…zbog toga se, braćo, utješismo nad vama, po vjeri vašoj, UZA SVU NEVOLJU I POTREBU našu.“ /1. Solunjanima 3,7

„Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego podijeli sa mnom NEDAĆE ZA EVANĐELJE, po sili Boga.“ /2. Timoteju 1,8

„Ti dakle PODNESI NEDAĆE kao dobar vojnik Isusa Krista.“ /2. Timoteju 2,3

„…u progonstvima, PATNJAMA KOJE ME SNAĐOŠE u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin.“ /2. Timoteju 3,11

„A ti budi trijezan u svemu, PODNESI NEDAĆE, izvrši djelo evangelista, službu svoju ispuni.“ /2. Timoteju 4,5

Podnositi nedaće za evanđelje, trpjeti zbog nepravde, podnositi kušnje kako bi nas Bog oblikovao na Kristovu sliku – isplati se!

„Ta nemamo takva Velesvećenika koji ne bi mogao SUOSJEĆATI S NAŠIM SLABOSTIMA, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha.“ /Hebrejima 4,15

„Svom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u RAZLIČITE KUŠNJE, znajući da prokušanost vaše vjere stvara postojanost.“ /Jakovljeva 1,2-3

„Blažen čovjek koji PODNOSI KUŠNJU; jer kad bude prokušan, primit će vijenac života što ga Gospodin obeća onima koji ga ljube.“ /Jakovljeva 1,12

„Tome se radujte, premda se sada zakratko, ako je trebalo, RAŽALOSTISTE U RAZLIČITIM KUŠNJAMA, da se prokušanost vaše vjere — mnogo dragocjenija od zlata propadljivoga koje se u vatri kuša — nađe na hvalu i čast i slavu o objavljenju Isusa Krista.“ /1. Petrova 1,6-7

„To je naime milost, ako tko radi savjesti pred Bogom PODNOSI ŽALOSTI trpeći nepravedno. Jer kakve li slave ako ste ZA GRIJEHE UDARANI pa strpljivo podnosite? Ali ako, čineći dobro, TRPITE pa strpljivo podnosite, to je milost od Boga. Ta NA TO STE POZVANI, jer je i Krist pretrpio za nas i ostavio nam primjer da pođete za njegovim stopama.“ /1. Petrova 2,19-21

„Ali ako i TRPITE ZBOG PRAVEDNOSTI, blaženi ste! No nemojte se uplašiti njihova zastrašivanja i ne dajte se uznemiriti!“ /1. Petrova 3,14

„Ta BOLJE JE TRPJETI — ako je to volja Božja — čineći dobro nego čineći zlo. Jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu; usmrćen u tijelu, ali oživljen u Duhu.“ /1. Petrova 3,17-18

Podnijeti sramotu za Kristovo ime – nešto čemu se trebamo radovati!

„Ljubljeni, ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se što neobično događa. Naprotiv, radujte se kao DIONICI KRISTOVIH PATNJI, da se i o objavljenju slave njegove mognete radovati i klicati. Ako PODNOSITE SRAMOTU zbog imena Kristova, blaženi ste; jer Duh slave i Duh Božji na vama počiva — oni ga hule, a vi ga proslavljate.“ /1. Petrova 4,12-14

„Zato neka i oni koji PO VOLJI BOŽJOJ TRPE, u činidbi dobra povjere duše svoje Njemu kao vjernomu Stvoritelju.“ /1. Petrova 4,19

„A Bog svake milosti, koji nas pozva u svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, sȃm neka vas, pošto MALO POTRPITE, usavrši, učvrsti, ojača, utemelji.“ /1. Petrova 5,10

„I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; NI TUGE, NI JAUKA, NI BOLI više neće biti — jer prijašnje prođe.“ /Otkrivenje 21,4

Izgleda li vam ovo sve kao dobar, lagodan, zdrav i bezbrižan život jednog istinskog kršćanina?

 

Više o Kenneth Haginu i pokretu Riječ vjere OVDJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.