Djed Božićnjak u odnosu na Isusa Krista

1663
pregleda
Djed Božićnjak Božić

Djed Božićnjak u odnosu na Isusa Krista – sličnosti i razlike.

U nastavku ćemo iznijeti nekoliko sličnosti Djeda Božićnjaka i Isusa Krista kako biste uvidjeli koliko se ovaj lik predstavlja kao dobročinitelj i spasitelj, te oduzima slavu samoga Boga. Kako se zapravo izmišljeni lik Djeda Božićnjaka (Djeda Mraza) prerušuje u anđela svjetla, to jest lažnog krista – mesiju čovječanstva. Ne samo da ovaj poganski blagdan rođenja božanstva Sunca i katolički blagdan zaštitnika svetog Nikole uči kako lagati djecu, uči ih također kako prihvatiti i podržati blasfemiju i izrugivanje samoga Gospodina Isusa Krista.

Svake godine se iznova vrti izmišljena priča za djecu kako neki debeli čovječuljak u crveno-bijelom odijelu nagrađuje djecu ako su dobra, a kažnjava šibom ako su zločesta. Djeca diljem svijeta ispisuju pisma u kojima izražavaju svoje želje vjerujući kako će ih Djed Božićnjak ispuniti. Vjeruju da na dan Svetoga Nikole ulazi kroz zatvoreni prozor i ostavlja darove u dječjim čizmicama, a za Božić se spušta niz dimnjak kako bi ostavio darove pod Božićnu jelku. Kad dijete odraste, uviđa kako su ga mama i tata zapravo lagali cijelo vrijeme, a on vjerovao u nešto što je očita laž. Sotonski je efekt uvijek zbuniti – laž zbunjuje. Kakvu pouku dijete iz toga izvlači?: 1) Laž je ponekad dobra. 2) Mama i tata mogu lagati. 3) Ako mogu lagati oni kojima najviše vjerujem, mogu i ja.

Ovo je snažna pouka za djetetov um od najranije dobi da je opravdano služiti se laži kao sredstvom do cilja. A mi znamo tko je otac laži…

„Vi ste od svoga oca đavla i hoćete činiti prohtjeve svoga oca. On je bio ubojica ljudi od početka i nije stajao u istini, jer nema istine u njemu. Kada on govori laž, od svojega govori, jer je lažljivac, i njezin je otac. Zato što vam ja govorim istinu, meni ne vjerujete.“ /Ivan 8,44-45

Postoje mnoge značajke ove imitacije poganskog boga Sunca kojeg zovemo Djed Mraz (ili sv. Nikola) koji je nevjerojatno sličan Bogu Stvoritelju zemlje i nebesa. Pogledajmo neke stihove za paralelu.

#1 Djed Božićnjak ima bijelu kosu i bradu poput vune.

„Pružio sam svoja leđa onima koji su udarali, i svoje obraze onima koji su bradu čupali: nisam zaklanjao svoje lice od sramote i pljuvanja.“ /Izaija 50,6

„Gledao sam sve dok nisu bila oborena prijestolja i dok nije sjeo Pradavni, kome oprava bijaše bijela kao snijeg, a kosa na njegovoj glavi kao čista vuna: njegovo prijestolje bijaše kao plamen ognjeni, a njegovi kotači kao ražareni oganj.“ /Daniel 7,9

„Njegova [Kristova] glava i vlasi bijahu bijele kao vuna bijela kao snijeg, a oči mu kao plamen ognjeni.“ /Otkrivenje 1,14

#2 Djed Božićnjak ima sjajne oči.

„… a oči mu kao plamen ognjeni.“ /Otkrivenje 1,14

„I anđelu crkve u Tijatiri napiši: Ovo govori Sin Božji, onaj koji ima oči kao plamen ognjeni, a noge su njegove poput sjajne mjedi.“ /Otkrivenje 2,18

#3 Djed Božićnjak dolazi sa sjevernog pola.

„I postavi stol vani ispred zavjese, i svijećnjak sučelice stolu, s južne strane Prebivališta; stol postavi na sjevernu stranu.“ /Izlazak 26,35

„Ali zasad ljudi ne vide sjajnu svjetlost koja je u oblacima; no vjetar prolazi i raščišćuje ih. Lijepo vrijeme sa sjevera dolazi: s Bogom je zastrašujuće veličanstvo.“ /Job 37,21-22

„Prekrasna je zbog položaja, radost sve zemlje, gora Sion, na sjevernim obroncima, grad velikoga Kralja.“ /Psalam 48,2

„Kako pade s neba, Svjetlonošo, sine jutra! Kako li si oboren na zemlju, ti koji si slabio narode? Jer u svome si srcu rekao: ‘Uzaći ću u nebo, podići ću svoje prijestolje iznad zvijezda Božjih: zasjest ću na gori zbornoj, na sjevernim obroncima: ja ću uzaći nad visine oblačne, ja ću biti kao Svevišnji.“ /Izaija 14,12-14

„Tada mi GOSPODIN reče: ‘Sa sjevera će se prolomiti zlo na sve stanovnike zemlje.“ /Jeremija 1,14

#4 Djed Božićnjak slijedi vodstvo sjajnog nosa soba Rudolfa koji vuče saonice.

„Vidjet ću ga, ali ne sada, gledat ću ga, ali ne izbliza: izići će Zvijezda od Jakova, iz Izraela će se Žezlo podići i razbiti krajeve moapske i uništiti svu djecu Šetovu.“ /Brojevi 24,17

„Gdje je taj novorođeni Kralj Židovâ? jer vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo mu se pokloniti.“ /Matej 2,2

#5 Djed Božićnjak je sveznajući i ima kontrolu nad svime.

„Zar će itko Boga učiti spoznaji, kada on sudi onima koji su visoko.“ /Job 21,22

„Jer još nema riječi na mome jeziku, a ti je, GOSPODINE, već znaš.“ /Psalam 139,4

„Velik je naš GOSPODIN i snage je goleme; razum njegov je bezgraničan.“ /Psalam 147,5

„Zar nisi saznao? Zar nisi čuo da se vječni Bog, GOSPODIN, Stvoritelj krajeva zemaljskih, ne umara niti se iscrpljuje? Neistraživ je razum njegov.“ /Izaija 40,28

„Jer ako nas osuđuje naše srce, veći je Bog od našega srca i zna sve.“ /1. Ivanova 3,20

„I začuh kao glas velikoga mnoštva, i kao hûk mnogih voda, i kao tutanj silnih gromova, gdje govori: ‘Aleluja; zakraljio se Gospodin Bog Svevladar.“ /Otkrivenje 19,6

#6 Djed Božićnjak je bezvremenski, bezgraničan, vječan.

„Prije negoli su rođene planine, prije negoli si oblikovao zemlju i svijet, od vječnosti do vječnosti, ti si Bog.“ /Psalam 90,2

„On je prije svega i sve se drži zajedno u njemu.“ /Kološanima 1,17

„Isus Krist je isti jučer i danas, i zauvijek.“ /Hebrejima 13,8

„Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak,’ govori Gospodin, ‘onaj koji jest, i koji bijaše, i koji dolazi: Svevladar.’“ /Otkrivenje 1,8

#7 Djed Božićnjak u ulozi suca, onoga koji kori i kažnjava.

„I objavit će nebesa pravednost njegovu: jer je sudac sâm Bog.“ /Psalam 50,6

„Jer GOSPODIN je naš sudac, GOSPODIN je naš zakonodavac, GOSPODIN je naš kralj; on će nas spasiti.“ /Izaija 33,22

„Jer svi se moramo pojaviti pred Kristovim sudištem: da svaki primi ono što je u svome tijelu učinio, bilo to dobro ili loše.“ /2. Korinćanima 5,10

„I zaboravili ste opomenu koja vam je kao djeci izrečena: ‘Sine moj, ne omalovažavaj kaznu Gospodinovu i ne kloni kada te on kori: jer onoga koga Gospodin ljubi, toga i kažnjava, i šiba svakog sina kojega prihvaća.“ /Hebrejima 12,5-6

„Narodi su se gnjevili i došla je srdžba tvoja i vrijeme mrtvih, da im se sudi, i da predaš nagradu svojim slugama, prorocima, i svetima, i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima; i uništit ćeš one koji uništavaju zemlju.“ /Otkrivenje 11,18

„I vidjeh mrtve, male i velike, stajahu pred Bogom; i otvoriše se knjige. I jedna druga knjiga bî otvorena, koja je knjiga života: i bijaše mrtvima suđeno po onome što je napisano u knjigama, po njihovim djelima.“ /Otkrivenje 20,12

„I evo, dolazim uskoro, i plaća moja sa mnom, dati svakome kakvo mu bude djelo.“ /Otkrivenje 22,12

#8 Djed Božićnjak u ulozi darivatelja; koji ispunjava želje.

„Uzdaj se u GOSPODINA i čini dobro; tako ćeš prebivati u zemlji i zaista ćeš sit biti. I raduj se u GOSPODINU, i on će ti dati po željama tvoga srca.“ /Psalam 37,3-4

„Ja, GOSPODIN, istražujem srce, ja ispitujem bubrege, kako bih svakome dao prema njegovim putovima i prema plodu njegovih postupaka.“ /Jeremija 17,10

„Ako dakle vi, premda ste zli, znate dobre darove davati svojoj djeci, koliko li će više vaš Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga ištu?“ /Luka 11,13

„On koji ni vlastitog Sina nije poštedio, nego ga predao za sve nas, kako nam onda neće s njime sve darovati?“ /Rimljanima 8,32

„Svako dobro darivanje i svaki savršeni dar odozgor je i silazi od Oca svjetlilâ, u kome nema promjene ni zasjenjenosti zbog mijene.“ /Jakovljeva 1,17

#9 Djed Božićnjak u ulozi posrednika kojemu možete priznavati grijehe/pogreške/krivnju.

„Ali ti si Bog spreman oprostiti, milostiv i milosrdan, spor na srdžbu i velike dobrostivosti, i nisi ih napustio.“ /Nehemija 9,17

„Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus.“ /1. Timoteju 2,5

„Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti naše grijehe i da nas očisti od svake nepravednosti.“ /1. Ivanova 1,9

„Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. A ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca: Isusa Krista pravednika.“ /1. Ivanova 2,1

#10 Djed Božićnjak traži od djece da budu poslušna roditeljima.

„Sine moj, čuvaj zapovijedi svoga oca i ne napuštaj zakon svoje majke.“ /Izreke 6,20

„Djeco, budite poslušni svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to ispravno.“ /Efežanima 6,1

„Djeco, slušajte svoje roditelje u svemu, jer je to ugodno Gospodinu.“ /Kološanima 3,20

#11 Djed Božićnjak dolazi kad se najmanje nadate.

„A o onome danu i satu ne zna nitko, čak ni anđeli nebeski, nego samo moj Otac.“ /Matej 24,36

„Pazite, bdijte i molite: jer ne znate kada je vrijeme.“ /Marko 13,33

„Zato i vi budite pripravni: jer Sin čovječji dolazi u sat u koji i ne mislite.“ /Luka 12,40

#12 Djed Božićnjak traži klanjanje kada se djeca spuste pod bor po darove.

„Dođite, klanjajmo se i poklonimo: kleknimo pred GOSPODINA, tvorca našega.“ /Psalam 95,6

„No Isus reče: ‘Pustite dječicu i ne branite im da dođu k meni, jer takvih je kraljevstvo nebesko.’“ /Matej 19,14

#13 Djed Božićnjak je dobar, zato budite dobri.

„On mu odvrati: ‘Zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog: ali ako želiš ući u život, drži zapovijedi.’“ /Matej 19,17

„Jer Bog je taj koji po svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.“ /Filipljanima 2,13

„Za to se i ja trudim boreći se njegovom djelotvornošću koja moćno djeluje u meni.“ /Kološanima 1,29

#14 Djed Božićnjak je kao duh; prkosi gravitaciji i prolazi kroz zatvorena vrata.

„Boga nitko nikada nije vidio; jedinorođeni Sin, koji je u Očevu naručju, on ga je objavio.“ /Ivan 1,18

„Bog je Duh; i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.“ /Ivan 4,24

„Uvečer toga istoga dana, prvoga u tjednu, kada su ondje gdje su se učenici okupili zbog straha od Židova bila zatvorena vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: ‘Mir vama.’“ /Ivan 20,19

#15 Djed Božićnjak obilazi cijeli svijet u jednom danu; sveprisutan.

„Kamo da odem od duha tvojega? ili kamo da pobjegnem od tvoje prisutnosti? Ako se na nebo popnem, ondje si; ako si u paklu ležaj načinim, gle, ondje si. Uzmem li krila jutra i naselim se na krajnjim dijelovima mora, I ondje će me ruka tvoja voditi i desnica me tvoja držati.“ /Psalam 139,7-10

„Oči GOSPODINOVE su na svakome mjestu motreći zle i dobre.“ /Izreke 15,3

„Jer ovako govori Višnji i Uzvišeni, koji prebiva u vječnosti, kome je ime Sveti: ‘Prebivam u mjestu visoku i svetu, i s onime tko je skrušena i ponizna duha, da oživim duh poniznih i da oživim srce skrušenih.“ /Izaija 57,15

„Jer gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, tamo sam ja među njima.“ /Matej 18,20

„Bog, koji je načinio svijet i sve u njemu, budući da je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima.“ /Djela 17,24

„Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama.“ /Efežanima 4,6

ZAKLJUČNO

Kao djecu nas se sve uči da je Djed Mraz sveprisutan – u jednoj noći obilazi milijarde djece i dostavlja im poklone. Djed Božićnjak je svemoguć – kod njega je sve moguće; prkosi svim zakonitostima prirode – leti, skače, prolazi kroz zatvorene prozore ili uske dimnjake. Djed Božićnjak je sveznajući – poznaje svako dijete koliko je dobro ili zločesto. Djed Božićnjak je dobar i pravedan, te u skladu s tim nagrađuje ili kažnjava. Drugim riječima, ovaj fiktivni lik ima sve Božje atribute i time oduzima ulogu, čast i slavu koji pripadaju isključivo Bogu.

Nažalost, u moderno doba mnogi katolici i protestanti uče svoju djecu blagodatima Božićne euforije i pomame, što uključuje Djeda Božićnjaka u priču, na taj način služeći ocu laži.

Djed Božićnjak ili Djed Mraz samo je jedna sotonska manifestacija u nizu, osmišljeni lik kojim upravlja i pretvara se da je dobročinitelj koji zamjenjuje ulogu Krista. Lažni spasitelj.

„I izbačen bî zmaj veliki, ta stara zmija zvana Đavao, i Sotona, koji ZAVODI SAV SVIJET: on bijaše izbačen na zemlju, i njegovi anđeli bijahu izbačeni s njim.“ /Otkrivenje 12,9

Zna da ima malo vremena pred konačnu destrukciju, zato svim silama ubrzano radi da zavede što više duša, a počinje od najranije dobi. Roditelji, zaštitite svoju djecu tako što ćete doći Kristu i učiti svoju djecu ispravnim (vječnim) vrijednostima. Ne lažite svoju djecu nikada, jer koga će najprije imitirati ako ne vas?

Na prvom mjestu slijedite Isusove riječi i učite od Njega – ne postoji bolji način za odgoj vašeg djeteta, tada će i vaša djeca naučiti hodati pravim putem.

 

Više na vezane teme nađite na tagu: BOŽIĆ.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.