Dar razlikovanja duhova – posjedujete li ovaj dar?

898
pregleda
dar razlikovanja duhova

Što je dar razlikovanja duhova? Posjedujete li taj dar?

Bilo da vjerujete u to ili ne, postoje duhovne sile na djelu iza scene. Neki vjernici imaju osobito izoštren vid za duhovnu stvarnost koja se događa u pozadini – za ono što nije jasno vidljivo, izgovoreno ili je općenito skriveno. U duhovnom ozračuju postoje sile tame koje nastoje osvojiti ljudske duše protiv Boga. Dar raspoznavanja duhova omogućuje vjerniku da raspozna s kakvim duhovima koji djeluju kroz ljude ima posla. Dar razlikovanja duhova pomaže identificirati kada su duhovne sile na djelu. Čak i u kršćanskom svijetu prevladava sve veće sljepilo. Postoje mnogi ljudi koji imaju pobožnu vanjštinu, ali namjere i motivi im ne mogu biti dalji od Boga. Mnogi se nazivaju kršćani, ali ne žive u potpunoj predanosti Isusu Kristu. Mnogi imaju poteškoća u raspoznavanju Božje volje – što je istinski dobro, pravedno, čisto, vrijedno; što je dobro ili zlo, pravedno ili nepravedno, ispravno ili pogrešno.

Tako mnogi, iako opravdani u Kristu, djeluju nepravedno, nanose nepravdu i štetu sebi, svojim obiteljima, drugim vjernicima, crkvama, prenoseći još veću štetu i na sljedeće generacije, te uvelike riskirajući vlastitu i tuđu poziciju u odnosu na Boga.

Jeste li ikad imali iskustvo posebne Božje prisutnosti? Ili jednostavno u Duhu znate da nešto nije u redu s tom osobom? Ili u Duhu prepoznate kada vam netko laže, glumi ili se pretvara za nešto što nije? Ili dok čitate neki kršćanski sadržaj ili slušate nekog propovjednika, iako može zvučati savršeno biblijski, prepoznajete suhu teologiju bez sile Duha? Među vjernicima postoje oni koji imaju istančan dar raspoznavanja ljudi, situacija, nauka u Duhu. Jednostavno im duhovni vid seže duboko u samu srž i proniče što je dobro, a što nije. Vide nevidljivu stvarnost bolje od većine drugih kršćana.

Definicija ovog dara je sposobnost pravednog rasuđivanja, prosuđivanja, razlučivanja; percepcija rasuđivanja s namjerom slijeđenja Božjeg vodstva i razumijevanja. Drugim riječima, razlikovanje duhova je sposobnost da vidimo, čujemo i razumijemo ono što se tiče duhovnoga što nije uobičajeno vidljivo, čujno ili razumljivo. Ovaj dar ne dolazi kroz poznate ljudske osjete vida, sluha, dodira, okusa ili njuha, nego iznutra direktno od Duha Božjega koji je u nama koji vjerujemo.

Što razlikovanje duhova nije? To nije intuicija, osjećaj ili nadmoć; to je duhovni dar dan vjernicima za duhovne svrhe – kao i svaki drugi dar za izgradnju Tijela Kristova. Dar dan od Duha Božjega svima koji su primili Krista za svog Spasitelja, da nas vodi i usmjerava da vršimo Njegovu volju. Svrha je darova Duha na zajedničku korist i ispunjenje Božjeg plana, onda kada darove koristimo ispravno, a ne zloupotrebljavamo.

Također je važno suobličavati se s Kristom, a ne s ovim svijetom kako bismo mogli raspoznavati Božju volju i koristiti puni potencijal naših darova.

„I ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma: da možete prosuditi što je to dobra i ugodna i savršena volja Božja.“ /Rimljanima 12,2

Iskreno razmislite o svemu što stoji nasuprot Božje Riječi. To je cjelokupan svjetovni (sotonski) sistem – od televizije, medija, glazbe, zabave. Vještičarstva, horoskopa, čarobnjaštva koje imate priliku gledati na komercijalnim televizijama. Pogledajte koliko toga se normalizira u današnjem društvu. Slave se vještice, demoni, mrtvaci. Pogledajte koliko su blud, preljub i razvod postali društveno prihvatljivi. Grijeh više ne smijete nazvati pravim imenom kako ne biste uvrijedili nečije osjećaje. Kao da Biblija ne naglašava da će Bog suditi bludnike i preljubnike. Promociju seksa danas imate u svim segmentima medija i na svim razinama društva. Budite iskreni, je li Božja ideja da seks bude izvor svake zabave? Ili je Božja ideja da živimo predani Bogu, ljubimo bližnje kao same sebe, čuvamo svoja srca sa svom marljivošću?

Pavao u sljedećim stihovima govori o duhovnom rasuđivanju:

„To i govorimo, ali ne riječima koje naučava ljudska mudrost, nego onima koje naučava Duh Sveti, uspoređujući ono duhovno s duhovnim. Ali naravan čovjek ne prima ono što je od Duha Božjega: jer mu je to ludost; i ne može to spoznati, jer treba duhovno prosuđivati. No onaj tko je duhovan prosuđuje sve, no njega nitko ne prosuđuje.“ /1. Korinćanima 2,13-15

Jedna važna razlika u ovom odlomku jest da je duhovno rasuđivanje duboko povezano s Duhom Svetim. Rasuđivanje dolazi od Duha Božjega, a ne ljudske mudrosti, naučavanja ili osobnosti.

„Raznovrsni su darovi, ali isti Duh, i raznovrsne su službe, ali isti Gospodin. Raznovrsna su i djelovanja, ali je isti Bog, koji čini sve u svima. A svakome se daje očitovanje Duha na zajedničku korist. Jer jednome se po Duhu daje riječ mudrosti, drugome riječ spoznaje po istome Duhu, drugome vjera po istome Duhu, drugome darovi ozdravljivanja po istome Duhu, drugome činjenje čudesa, drugome prorokovanje, drugome RAZLIKOVANJE DUHOVA, drugome različite vrste jezika, drugome tumačenje jezikâ, a sve to čini jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako on hoće.“ /1. Korinćanima 12,4-11

U doba šarlatanstva kada se mnogi kršćani žele očitovati kroz dar iscjeljenja, prorokovanja, ili najomiljeniji dar „govora u jezicima“ (pri čemu nerazmjerno manjka dar tumača), nekako kršćanima najviše nedostaje dar raspoznavanja duhova. Zapazite da dar mudrosti nije isto što i dar znanja. Možete upiti sve biblijsko znanje, naučiti Bibliju napamet, a da vam nedostaje istinske pronicljivosti u Duhu. Možete svaki tjedan sjediti u crkvi, a da niste u stanju raspoznavati u kojem duhu ljudi, crkve ili vođe djeluju.

Bog nam po Duhu Svetome daje sposobnost razlikovanja raznih duhova i sila koje djeluju u svijetu, religijama, pa čak i unutar kršćanstva, ili bolje rečeno mješavini opoganjenog kršćanstva. Istinski kršćani raspoznaju da se nalazimo u konstantnoj duhovnoj borbi, ne protiv čovjeka, nego zlih i mračnih duhovnih sila na nebesima.

„Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv vladarâ tame ovoga svijeta, protiv duhovne zloće u visinama.“ /Efežanima 6,12

Dragi sveti, kada ste zadnji puta molili za dar da raspoznajete laži u svjetovnim filozofijama, ljudima, crkvama? Da pravedno rasuđujete, prosuđujete i donosite ispravne odluke?

„Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.“ /1. Ivanova 4,1

U doba sve većeg zla, nepravednosti, grijeha, danas više nego ikada trebamo dar raspoznavanja laži kako bismo vidjeli ispravno kako stvari stoje, proniknuli sotonske agende i prosuđivali oštroumno i mudro. Postoje samo dva duha u svijetu – Duh istine i duh laži. Preispitajmo se u kojem duhu djelujemo.

„Mi smo od Boga: onaj tko poznaje Boga, nas sluša; onaj tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo duha istine i duha zablude.“ /1. Ivanova 4,6

Onaj tko je od Boga sluša Božju Riječ – Isusa i apostole; onaj tko nije od Boga sluša ovaj svijet. Shvatite ozbiljno vašu borbu unutar duhovnog svijeta… ukoliko ste duhovni, ili ostanite tjelesni i slijepi. Đavao ulaže sav napor da zavede Božju djecu od samog početka – kroz lažne nauke, lažne učitelje, lažne vođe. Ukoliko se oslanjate na bilo koga od ljudi, past ćete. Trebate Isusa! Trebate se ispunjavati Božjom Riječju kako biste oblikovali ispravno mišljenje i rezoniranje u pogledu svega. Isus uvijek treba biti centar vašega srca. Isus uvijek treba biti centar vaših misli, riječi i djela. Ako vam nedostaje ovaj dar, tražite Boga koji jedva čeka dati vam mudrost, pronicljivost, pravednost. Ali tražite odlučni, iskreni, postojani, ispravnih motiva, inače nećete primiti ništa.

„Ako, dakle, vi, premda ste zli, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko li će više Otac vaš, koji je u nebu, dati dobra onima koji ga ištu?“ /Matej 7,11

„Ako kome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje velikodušno i bez predbacivanja, i dat će mu se. Ali neka ište s vjerom, bez kolebanja. Jer je onaj koji se koleba sličan morskome valu što ga vjetar valja i amo-tamo baca. Jer neka ne misli taj čovjek da će primiti išta od Gospodina.“ /Jakovljeva 1,5-7

Više na vezane teme na tagu: MUDROST.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.