Polaganje temeljca za Spurgeonov Metropolitanski tabernakul

Charles H. Spurgeon baptizam
Metropolitan Tabernacle web stranica

NOVO - VIDEO