Bošnjaci – led veličine teniske loptice

201
pregleda
Bošnjaci tuča

D

iljem Europe, a posljednjih nekoliko dana i u Hrvatskoj, BIH, Srbiji, Crnoj Gori svakodnevno slušamo vijesti o razornoj oluji i tuči koja je poharala i uništila ljudima imovinu, pa čak i odnijela živote. Tako je led veličine teniske loptice nanio ogromnu materijalnu štetu na području Županje i općini Bošnjaci. Razbijeni su prozori, uništeni krovovi i fasade, vozila i poljoprivredne površine. Županija je najavila proglašavanje elementarne nepogode za općinu Bošnjaci, koji izgledaju kao da su prošli ratno opsadno stanje. Katoličkoj crkvi je potpuno odnesen crijep sa krova.

Inače, Bošnjaci su selo s hrvatskim, katoličkim starosjedilačkim stanovništvom, koje se naziva i Slavoncima Šokcima. U Bošnjacima je poznato Svetište Drage Gospe Bošnjačke. Radi se o svetištu u ulici Ljudevita Gaja (Buče) gdje se Gospa ukazala dvjema djevojčicama i jednom dječaku, svi starosti od 9 do 15 godina. Ukazanja su trajala od ljeta 1945. godine do ljeta 1963., u početku na samom „svetištu“, a kasnije i u župnoj crkvi, na oltaru BDM. Unatoč progonima i zabranama, kroz cijelo vrijeme komunističke vlasti, Bošnjačani su privatno ili u molitvenim grupama odlazili na svoje „svetište“, da bi uspostavom slobode i demokracije, uz podršku župe i općine, ponovno oživjelo javno štovanje BDM na „svetištu“.

Još uvijek mislite da ih je ova katastrofa zadesila slučajno?

Gotovo da ne prođe dan, bilo u Hrvatskoj ili na Balkanu, ili čak cijelome svijetu, u ovo sezonsko vrijeme, da se negdje ne dogodi neka elementarna nepogoda kao posljedica toplotnih udara, od žege, tuče, poplava, zaleđenosti, potresa itd.

Ipak, sa svakim mjestom, gradom i/ili državom mogli biste naći neku poveznicu da se radi o neznabožačkom, idolopokloničkom ili nevjernom narodu.

Ljudi svjedoče kako nikada ništa slično nisu vidjeli, od neobičnih pojava na nebu, tmurnih oblaka, čudnih oblika tuče. Biblija nam i proriče da dolaze vremena kakva nikada prije nisu bila. Tjeskoba, strah, panika na sve narode.

 • …i bit će doba tjeskobe, kakva ne bijaše nikada otkada je naroda i do toga vremena: u to doba će tvoj narod biti izbavljen, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. /Daniel 12,1
 • …jer tada će biti velika tjeskoba kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti. /Matej 24,21

TUČA – SLUČAJNOST ILI UPOZORENJE OD BOGA?

Kad čitamo Bibliju, uviđamo da tuča nikad nije bila slučajna elementarna nepogoda nad mjestima, ljudima i usjevima. Bog bi puštao tuču kao upozorenje ili konačni sud. Evo nekih primjera…

 • I tuča uništi po svoj zemlji egipatskoj sve što bijaše na polju, i ljude i životinje; tuča uništi i sve bilje poljsko, a sva stabla poljska polomi. Samo u zemlji gošenskoj, gdje bijahu sinovi Izraelovi, nije bilo tuče. Tada faraon pošalje pa dozove Mojsija i Arona i reče im: ‘Ovaj sam put zgriješio; GOSPOD je pravedan, a ja i moj puk opaki smo. /Izlazak 9,25-27
 • I zagrmje GOSPOD s nebesa, i Svevišnji glas svoj pusti, tuču i ugljevlje ognjeno. /Psalam 18,13
 • Predade tuči i stoku njihovu, i stada njihova munjama. Obori na njih svu žestinu gnjeva svojega, bijes i srdžbu i nevolju, šaljući na njih anđele zle. /Psalam 78,48-49
 • On reče i dođoše rojevi svakojakih kukaca i uši po svim njihovim krajevima. Dade im tuču umjesto kiše i razbuktjeli oganj u zemlji njihovoj. On udari trsje njihovo i njihove smokve, i polomi stabla po njihovim krajevima. /Psalam 105,31-33
 • Baca led svoj kao komadiće, tko će opstati pred njegovom studeni? Riječ svoju posla, i otopi ih; zapuhnu vjetrom svojim, i vode otekoše. /Psalam 147,17-18
 • Zato ovako veli Gospodin GOSPOD: ‘U svojoj jarosti stuštit ću i olujni vihor, a u gnjevu mojemu doći će dažd potopni i u jarosti tuča razorna — na uništenje. /Ezekiel 13,13
 • Udario sam vas s paleži, snijeću i tučom u svemu trudu vaših ruku, no niste se meni vratili, govori GOSPODIN. /Hagaj 2,17

Tuča u sklopu izlijevanja konačnog Božjeg gnjeva na zemlju.

 • I prvi anđeo zatrubi; i nastadoše tuča i oganj pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina stabala izgorje i sva zelena trava izgorje. /Otkrivenje 8,7

Kao i pred sam Kristov dolazak…

 • I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu; i nastadoše munje i zvukovi i gromovi i potres i tuča golema. /Otkrivenje 11,19

Tuča će biti sve češća, gora i teža. Biblija nam govori o proročanstvu tuče koja će padati težine oko 30-60 kg. To je hebrejska mjerna jedinica za talent.

 • I tuča golema, teška poput talenta, spusti se s neba na ljude. I ljudi su pohulili na Boga zbog pošasti tuče, jer pošast njezina bijaše veoma velika. /Otkrivenje 16,21

Uzrok sve jače i intenzivnije tuče nisu klimatske promjene i emisija stakleničkih plinova, nego LJUDSKI GRIJEH, kao što vidimo kroz Otkrivenje, kada Bog pušta pošasti, pokajanje je usko vezano. Umjesto da se pokaju, ljudi će huliti.

Ne odgađajte spasenje u Isusu Kristu! Shvatite ozbiljno Božja upozorenja i nevolje kojima vas pritišće. Ne otvrdnjujte svoja srca do mjere da se više ne možete pokajati, nemojte se dovesti u stanje kad ćete huliti na Boga zbog pošasti koje će pustiti na svijet, umjesto da se na vrijeme vratite Bogu. Počnite ulagati i skupljati u nebeske žitnice, umjesto zemaljske i propadljive.

Više na vezane teme na tagu: TUČA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.