Bludnica – lažna i otpala Kristova crkva

4682
pregleda
Bludnica crkva ekumenizam

Tko je Žena, Bludnica iz Otkrivenja? Potiče li ekumenizam duhovni blud i otpad? Kakav je kraj ove lažne crkve?

Kad god nam stihovi u Bibliji govore o bludu, zapravo se ne misli samo na tjelesni blud, već i duhovni blud – duhovnu nevjeru. To su oni koji ispovijedaju vjeru, ali ne poznaju Isusa Krista i ne vrše Božju volju. Božja Riječ im nije jedini autoritet, već su to ljudske predaje pomiješane s Božjom Riječju; laži pomiješane s istinom. No, ako nešto sadrži samo 0,0001% laži, i dalje je laž; nikako istina. Malo kvasca ukvasa sve tijesto. Malo laži je dovoljno da zarazi cijelu istinu.

Blud – duhovna nevjera, prijevara Isusa Krista. Bludnica – crkva koja se okrenula drugim bogovima.

Žena, Bludnica iz Otkrivenja – preljubnica, otpadnica od vjere, Veliki Babilon, Mati bludnica i gnusoba zemaljskih; grad veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim, leži na 7 gora (Rim?); lažni vjernici koji uzimaju Kristovo ime, ali s Kristom nemaju ništa, koji hule i progone istinske vjernike (Otkrivenje 17,5-6; 17,6.18; 18,3-5).

„TAJNA, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICA I GNUSOBA ZEMALJSKIH“, ona koja progoni prave Kristove sljedbenike, zavodi mnoge narode, prijateljuje s mnogim vladarima, trguje sa cijelim svijetom, posjeduje ogromno bogatstvo. A ako je majka, znači da ima i kćeri koje je rodila, to jest razne kršćanske frakcije i denominacije.

Rimokatolička crkva?

„I gle, susrete ga žena, bludno odjevena i himbena srca. Obijesna je ona bila i svojeglava, noge joj se u kući njenoj nisu zadržavale; čas napolju, čas na ulicama pa vreba na svakom uglu.“ /Izreke 7,10-12

EKUMENIZAM – GRIJEH PROTIV KRISTOVOG TIJELA

Kroz cijelu Bibliju imamo jasna upozorenja protiv ekumenizma – miješanja istinskih kršćana s lažnima; istinske Kristove Crkve s otpalim crkvama. Ekumenisti upadaju u opasan grijeh bluda, nastoje spojiti nespojivo i povlače mnoge vjernike u tu demonsku zabludu. Mnogi će predvodnici i vođe odgovarati za ovaj grijeh bludničenja.

Što ima vjernik s nevjernikom? Što ima nanovorođeni vjernik s religioznim? Što ima duhovan s tjelesnim?

„Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludnice? Nipošto! Ili ne znate da TKO UZ BLUDNICU PRIONE, JEDNO JE TIJELO? Jer bit će, kaže, dvoje jedno tijelo. A tko prione uz Gospodina, jednoga je duha.“ /1. Korinćanima 6,15-17

„BJEŽITE OD BLUDNIŠTVA! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je; a tko bludniči, protiv svojega tijela griješi. Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga u vama, kojega imate od Boga te niste svoji? Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji.“ /1. Korinćanima 6,18-20

„Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom. Zato IZAĐITE ispred njih i ODVOJITE SE, govori Gospodin, i nečistoga se NE DOTIČITE — i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod Svemogući.“ /2. Korinćanima 6,14-18

„Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakva se ni među poganima ne spominje: da netko ima ženu očevu. A vi se još UZOHOLISTE, umjesto da tugujete te da se između vas ukloni onaj koji počini to djelo.“ /1. Korinćanima 5,1-2

Pavao je osudio svakoga tko bludniči s lažnom crkvom. Neka se takav ukloni i preda Sotoni na propast tijela.

„Jer ja, kao nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam osudio kao nazočan onoga koji je to tako učinio. U ime Gospodina našega Isusa Krista, pošto se sastanete vi i moj duh, zajedno sa silom Gospodina našega Isusa Krista, neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u dan Gospodina Isusa.“ /1. Korinćanima 5,3-5

Hvalite li se vašom otpalom crkvom?

„Nije dobro vaše hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto — kao što i jeste beskvasni. Jer je i pasha naša, Krist, za nas žrtvovana. Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima ČISTOĆE I ISTINE.“ /1. Korinćanima 5,6-8

Crkvo Isusa Krista, vi sudite one koji su unutra!

„Napisah vam u poslanici da se NE DRUŽITE S BLUDNICIMA, i to ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili s lakomcima, ili s razbojnicima, ili s idolopoklonicima, jer biste onda morali izaći iz svijeta. No sad napisah vama da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvime ni jesti! Ta što je meni do toga da sudim i one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? A one vani sudi Bog. Stoga UKLONITE OPAKOGA IZMEĐU SEBE SAMIH.“ /1. Korinćanima 5,9-13

Kako hranimo svoj duh? Božjom Riječju ili demonskim naucima otpalih, lažnih crkvi? Kristovo tijelo nije za bludnost.

„Jela trbuhu, a trbuh jelima’ — no Bog će i ovo i ono uništiti. A tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.“ /1. Korinćanima 6,13

Postoji odgovornost i sud za učitelje koji svjesno sablažnjuju, kaljaju i uče vjernike krivo. Znaju za rimokatoličko idolopoklonstvo, a svejedno spotiču slabe i još ih uvode u ekumenističke skupove i molitve, za isti stol na kojem se žrtvuje demonima. Svjesno ih vode u propast. Griješe protiv braće, a time i protiv samoga Krista.

Vrlo opasna pozicija i upozoravajuća za sve ekumenističke učitelje koji misle da mogu bludničiti s Kristovim udovima.

„Dakle, što se tiče jedenja mesa žrtvovana kumirima, znamo da kumir u svijetu nije ništa i da nema nijednoga drugog Boga osim Jednoga. Jer sve kad bi i bilo nazovibogova — bilo na nebu ili na zemlji — kao što bogovi i jesu mnogi i mnogi gospodari, ali nama je jedan Bog Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.“ /1. Korinćanima 8,4-6

„Ali NEMA U SVIMA TOGA ZNANJA. Neki pak, svjesni kumira, sve do sada jedu kao kumiru žrtvovano i njihova se savjest, budući da je slaba, kalja. A jelo nas ne privodi k Bogu, jer niti što dobivamo ako jedemo niti što gubimo ako ne jedemo. No pazite da ne bi ta vaša sloboda postala SPOTICAJ SLABIMA. Jer ako tko tebe koji imaš znanje vidi za stolom u kumirskome hramu, neće li se, budući da mu je savjest slaba, osokoliti da jede žrtvovano kumirima? I zbog tvojega znanja PROPAST ĆE SLABI BRAT RADI KOJEGA JE KRIST UMRO. A tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu slabu savjest, protiv Krista griješite.“ /1. Korinćanima 8,7-12

Poveznica s Izraelom. Sve što se događalo s Izraelom nam danas stoji za primjer što će se dogoditi i nama ako smo nevjerni i neposlušni. Bog je neposlušnost Izraela nazivao preljubom i bludništvom (Jeremija 3,8-9; 5,7; 13,27; Ezekiel 16,32). Mnogi Izraelci su otpali i propali zbog duhovnog bluda.

Jeste li za istim stolom s demonima? Čime se hranite – zdravom Božjom Riječju ili demonskim misnim žrtvovanjima i sličnim prijevarama?

„Zato, ljubljeni moji, BJEŽITE OD IDOLOPOKLONSTVA. Kao razboritima govorim, sudite sami što kazah. Čaša blagoslova koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Jer mi, mnogi, jedan smo kruh, jedno tijelo. Ta svi smo dionici jednoga kruha.“ /1. Korinćanima 10,14-17

Ne hranite se idolskim žrtvama, ne izazivajte Boga i ne kaljajte tuđu savjest.

„Gledajte Izraela po tijelu! Nisu li oni koji jedu žrtve zajedničari žrtvenika? Što dakle hoću reći? Da je kumir nešto? Ili da je kumirska žrtva nešto? Naprotiv, da to što pogani žrtvuju, zlodusima žrtvuju, a ne Bogu. A neću da budete zajedničari sa zlodusima.“ /1. Korinćanima 10,18-20

„Ne možete piti čašu Gospodinovu i čašu zlodušku. Ne možete biti dionici stola Gospodinova i stola zloduškoga. Ili da izazivamo na ljubomor Gospodina? Zar smo jači od njega?“ /1. Korinćanima 10,21-22

Ne gledajte samo svoju korist. Ne budite spoticaj crkvi Božjoj! U pitanju su ljudske duše.

„Ne budite na spoticaj ni Židovima ni Grcima ni crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego korist mnogih, da bi se spasili.“ /1. Korinćanima 10,32-33

Što je vaša duhovna hrana? Je li zdrava i čista ili zaražena i nečista? Mnogi su bolesni i slabi i uspavani jer ne raspoznaju istinsku braću. A za to su krivi i ekumenistički učitelji i predvodnici.

„Zato tko god jede ovaj kruh ili pije čašu Gospodinovu NEDOSTOJNO, bit će kriv za tijelo i krv Gospodinovu. No neka čovjek ispituje sama sebe pa tako jede od kruha i pije iz čaše. Jer tko jede i pije nedostojno, osudu sebi jede i pije, ne razlikujući tijelo Gospodinovo. Zbog toga su među vama mnogi slabi i bolesni, i snivaju mnogi.“ /1. Korinćanima 11,27-30

STRAŠAN KRAJ LAŽNE CRKVE

Zaključno, proročanstva iz knjige Otkrivenja nam govore mnogo o toj lažnoj, otpaloj, razvodnjenoj crkvi. Ima veliki utjecaj na mase, mnoge narode, mnogi su zaneseni i zavedeni njenim bludom, duhovnom nevjerom. A bludniči i s državnim vlastima, dijeli njihov udio u moći i bogatstvu. Ta crkva je religiozna, ispovijeda Isusa Krista, ali ga djelima niječe. Pravi se sveta pred narodom, ali nema osobni odnos s Kristom. Naprotiv, progoni prave Kristove sljedbenike. Krije mnoga zlodjela i sve radi za svoju slavu. Ima svoje otpale, protestantske kćeri, koje su proizašle iz nje i vraćaju se k njoj.

„I žena bijaše odjevena u grimiz i purpur, i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U ruci joj bijaše zlatna čaša PUNA GNUSOBA I NEČISTOĆE BLUDA njezina. I na čelu joj napisano ime: Tajna, Veliki Babilon, Mati bludnicā i gnusobā zemaljskih. I vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. I kad je vidjeh, začudih se čudom velikim.“ /Otkrivenje 17,4-6

„A žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.“ /Otkrivenje 17,18

Vjernici, prebivate li tamo gdje je Sotona? Koja je vaša crkva? Raspoznajete li Kristovo tijelo?

„Znam tvoja djela i gdje prebivaš — tamo gdje je Sotonino prijestolje. Ali imam malo protiv tebe što imaš ondje one koji drže nauk Bileama, koji poučavaše Balaka da postavi stupicu pred sinove Izraelove, da pojedu kumirima žrtvovano i počine blud.“ /Otkrivenje 2,13-14

Svršetak joj je propast. Zemaljske vlasti će se okrenuti protiv nje, razotkriti njezina zlodjela i uništiti je. Što mislite da je slučajno što mediji sve više razotkrivaju njezine skandale, što sve više zločina koje je počinila izlazi na vidjelo?

„Ti će zamrziti bludnicu i opustošiti je i ogoliti; i mesa će se njezina najesti i ognjem je spaliti.“ /Otkrivenje 17,16

„I drugi anđeo dođe za njim govoreći: ‘Pade, pade Babilon, grad veliki! Jer je vinom gnjeva bludnosti svoje opio sve narode.’“ /Otkrivenje 14,8

„I povika snažno, jakim glasom, govoreći: ‘Pade, pade Veliki Babilon i postade prebivalištem zlodusima i tamnicom svakom nečistom duhu i tamnicom svakoj ptici nečistoj i mrskoj; jer su se od vina gnjeva bludnosti njezine opili svi narodi, i kraljevi zemaljski s njom su počinili blud, a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskošja njezina.“ /Otkrivenje 18,2-3

Crkvo Isusa Krista, izađite iz nje! Svi vi koji svim srcem ljubite Isusa Krista i slijedite Njegovu riječ, izađite. Da vam ne bi bila pripisana njezina zlodjela i zločini, i da ne biste bili osuđeni zajedno s njom.

„I čuh drugi glas s neba gdje govori: ‘IZAĐITE IZ NJE, puče moj, da ne budete suzajedničari grijeha njezinih i da ne primite od njezinih pošasti! Jer njezini grijesi dopriješe do neba i spomenu se Bog zločina njezinih.“ /Otkrivenje 18,4-5

Koliko je samo sigurna u sebe, ponosna, raskošna, mnogobrojna, bogata, moćna, misli da joj nitko nije ravan i da je vrata paklena neće nadvladati. Ili ipak hoće?

„Koliko je samu sebe proslavila i raskošno proživjela, toliko joj zadajte muke i jada. Jer u srcu svome govori: ‘Sjedim kao kraljica i udovica nisam, jada i neću vidjeti!’ Zbog toga će u jednome danu doći pošasti njezine — smrt i jad i glad — te će OGNJEM BITI SPALJENA, jer je snažan Gospodin Bog koji joj sudi.“ /Otkrivenje 18,7-8

„I nakon toga čuh snažan glas velikoga mnoštva u nebu gdje govori: ‘Aleluja! Spasenje i slava i čast i sila Gospodinu Bogu našemu, jer istiniti su i pravedni sudovi njegovi; jer osudi Bludnicu veliku što pokvari zemlju bludništvom svojim i osveti krv slugu svojih prolivenu rukom njezinom.’ I po drugi put rekoše: ‘Aleluja! I DIM NJEZIN SUKLJA U VIJEKE VJEKOVA!’“ /Otkrivenje 19,1-3

Više na vezane teme na tagu: EKUMENA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.