Biblijski poredak: Muž i žena

449
pregleda
muž žena poredak

Biblijski poredak: Muž i žena. Suština svih problema u braku. Ukratko, kakva je uloga muža, a kakva žene u braku?

Muž, kao kršćanin i glava porodice, slika je duhovnog starješine u svom domu. Muž koji stoji pred Bogom posredujući i zastupajući za svoju suprugu i djecu – baš kao što Krist zastupa i moli za svoju Crkvu – uistinu prima Božji blagoslov za svoju familiju.

Možemo reći da je muž – kao kršćanin i duhovni vođa u svojoj porodici, moleći se za nju i usmjeravajući svoju suprugu i djecu, te isto tako pokazujući im put (svojim vlastitim primjerom) – već zadovoljio potrebni kriterijum ili standard pravog duhovnog autoriteta.

Žena će lako i rado biti poslušna takvom čovjeku, kao što je i Eva trebala biti poslušna Adamu da se ponašao kao njen autoritet, umjesto što je bio njen sljedbenik u grijehu.

Zašto je onda Bog izabrao muškarca da bude autoritet ženi, umjesto da bude obrnuto?

Zato što je Eva bila ta koja je potakla prvi grijeh.

Prema tome, sve žene, koje predstavljaju njeno potomstvo, moraju biti podčinjene svojim muževima (Post 3:16, Ef 5:22-24, 1. Tim 2:12-14, 1 Kor 11:3), u svemu im prepuštajući inicijativu.

Slično tome, od svih sinova Adamovih se zahtijeva da prihvate svoje prvobitno mjesto vođe u bračnom odnosu, mjesto koje je Adam olako ustupio Evi, pridruživši joj se na taj način u njenom grijehu (Post 3:6).

U uputama koje apostol Pavao daje muževima i ženama postoji velika tajna (Ef 5:32), ali i prividna proturječnost. Muž je određen da bude glava ženi, ali isto tako i da bude njen sluga.

Kako je to moguće?

„Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i za nju predao sebe da je posveti…“ (Ef 5:25). Drugim riječima, muževljev autoritet razmjeran je njegovoj spremnosti da preda sebe kao žrtveno janje, i na ovaj način istinski rukovodi svoju ženu.

To je čudesan i vrijedan poštovanja poziv za čovjeka, ali je na veliku žalost rijetko vidljiv i prepoznat među nama danas.

Što se dešava ako muž ne shvaća dovoljno ozbiljno svoju odgovornost ili ako, kao „glava žene“, čini greške? Mora li mu se i dalje žena pokoravati?

Da, mora mu se pokoravati u svemu (Ef 5:24), osim u grijehu.

Naravno, žena je uvijek prvenstveno obavezna da bude poslušna Bogu, ali u svim drugim stvarima ona se mora pokoravati, baš kao što se Crkva neprestano pokorava Kristovoj volji.

Biti podređen u braku sigurno predstavlja dobro, a ne zlo, jer Bog ne smatra ženu odgovornom – kao što smatra muža – za greške koje se načine (Post 3:9). Žena je oslobođena bremena odgovornosti – a to je strašno breme i ogromna odgovornost za čovjeka.

Žene, često prave greške – posebno u današnjem društvu – preuzimajući tu odgovornost od svojih muževa (kao sto je Eva pokušala da učini s Adamom), i to je ono što izaziva famozno „odmjeravanje snaga“, koje je tako destabilizirajuće i izvor nezadovoljstva u suvremenim brakovima.

Ako shvaćamo da naša najveća ljubav ne smije biti naš bračni drug, već Gospod, onda sve dolazi na svoje mjesto, sve je u dobrom poretku, život je plodan i ima smisla. U takvim okolnostima ni jedna žena se neće plašiti da bude poslušna svom mužu, kao što je Crkva u potpunosti poslušna Kristu.

Ljudi u ovom svijetu, ispunjeni gordošću, teže vlasti i položaju; teže za tim da vladaju drugima, vjerujući da to donosi sreću.

Krist nas je, međutim, učio da sreća i radost u srcu dolazi samo kroz samopožrtvovanje (muž) i poslušnost (žena).

Poslušnost ne može biti nametnuta, ona mora dolaziti iz srca i biti dobrovoljna – i to je istinska ljubav.

Kako onda možemo propustiti da, ako smo muževi, upravljamo mudro, s ljubavlju i požrtvovano? A ako smo žene, kako da ne budemo blaga i smirena, poslušna podrška svojim muževima? I u jednom i u drugom sadrži se istinska sreća jer se i u jednom i u drugom može otkriti suština čovjeka i žene, poništenje grijeha Adama i Eve, i staza koja – kroz ovaj svijet – vodi u Kraljevstvo Nebesko, haleluja!

Autor: Ivan Zlatanović

Više na vezane teme na tagu: BRAK.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.