A što vi kažete tko je Isus?

1434
pregleda
tko je Isus

U današnjem svijetu postoji razni spektar mišljenja o tome tko je Isus. Što kaže Biblija? A što vi kažete?

1. ISLAM. Muslimani vjeruju da je Isus samo jedan od mnogih proroka, dobar i svet čovjek, ali zasigurno ne Sin Božji.

„Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da Isus jest Krist? Tko niječe Oca i Sina, taj je antikrist. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.“ /1. Ivanova 2,22-23

2. MORMONIZAM. Mormoni vjeruju da je Bog stvorio Isusa kroz odnos s jednom od svojih nebeskih žena. Ustvari, mormonizam kaže da je čak i Sotona bio sin Božji i Isusov brat, jednak Isusu po naravi.

„Boga nitko nikada nije vidio: jedinorođeni Sin koji je u krilu Očevu, on ga objavi.“ /Ivan 1,18

3. JEHOVIZAM. Jehovini svjedoci vjeruju da je Isus samo anđeo koji je tek jedan od mnogih postojećih „bogova“. Zapravo, tvrde da je Isus bio arhanđeo Mihael na nebu, zatim je došao kao Isus, pa se vratio na nebu opet kao Mihael.

„Ta nije anđelima podložio budući svijet o kojemu govorimo… Sve podloži pod noge njegove. Jer kad mu sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo.“ /Hebrejima 2,5-8

4. HINDUIZAM. Hinduisti vjeruju da je Isus bio jedan od mnogih velikih i svetih ljudi. Mnogi hindusi vjeruju da je Isus bio dobar učitelj i možda jedan od njihovih 330 milijuna avatara.

„Jer jedan je vaš učitelj — Krist.“ /Matej 23,10

5. BUDIZAM. Budisti vjeruju da je Isus bio prosvijetljeni čovjek. Ali nikako Bog.

„Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva.“ /Kološanima 2,9

6. NEW AGE. New ageri vjeruju da je Isus bio veliki prosvijetljeni učitelj koji je spoznao da je Bog, isto kao što svi mi možemo spoznati da smo bogovi.

„Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, Prvi i Posljednji.“ /Otkrivenje 22,13

Postoje razna mišljenja o Isusu. Veliki čovjek, prorok, anđeo, učitelj, jedan od mnogih bogova itd. No što Biblija kaže? Ovo su 10 razloga zašto je Isus Bog.

#10 Apostol Toma je nazvao Isusa Bogom.

„Zatim reče Tomi: ‘Prinesi prst svoj ovamo i pogledaj ruke moje, i prinesi ruku svoju i stavi u bok moj! I ne budi nevjeran, nego vjeran!’ A Toma odgovori i reče mu: ‘Gospodin moj i Bog moj!’“ /Ivan 20,27-28

#9 Apostol Petar je nazvao Isusa Bogom.

„Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koji su pravednošću našega Boga i Spasitelja našega Isusa Krista zadobili istu dragocjenu vjeru kao i mi.“ /2. Petrova 1,1

#8 Apostol Pavao je nazvao Isusa Bogom.

„…poživimo razumno i pravedno i pobožno u sadašnjemu svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi puk izabran, revan u dobrim djelima.“ /Titu 2,12b-14

#7 Apostol Ivan je nazvao Isusa Bogom.

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše u Boga. Sve po njoj postade i bez nje ne postade ništa što je postalo.“ /Ivan 1,1-3

Dokaz da je ta Riječ Isus je sljedeći stih:

„I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao jedinorođena od Oca, puna milosti i istine.“ /Ivan 1,14

#6 Prorok Izaija je rekao da će Mesija biti Bog.

„Jer dijete nam se rodilo, sin nam je podaren; i na njegovu će ramenu biti vlast. I nadjenut će mu ime: Čudesnik, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mira.“ /Izaija 9,6

#5 Židovi koji su razapeli Isusa su razumjeli Isusa kad je govorio da je jednak s Bogom.

„Zbog toga su dakle Židovi još više gledali da ga ubiju, jer ne samo što je kršio subotu nego je i Boga nazivao Ocem svojim, izjednačujući sebe s Bogom.“ /Ivan 5,18

„Odgovoriše mu Židovi govoreći: ‘Za dobro te djelo ne kamenujemo, nego za hulu; i jer se ti, koji si čovjek, praviš Bogom.’“ /Ivan 10,33

#4 Isus daje vječni život i oprašta grijehe.

„Ovce moje slušaju glas moj; i ja ih poznajem, i one me slijede. I ja im dajem život vječni te neće propasti dovijeka, i nitko ih neće ugrabiti iz ruke moje.“ /Ivan 10,27-28

„A Isus, vidjevši njihovu vjeru, reče uzetomu: ‘Sinko, oprošteni su ti grijesi tvoji!’ A sjedili su ondje neki od knjižnika i promišljali u srcima svojim: ‘Zašto ovaj govori takve hule? Tko može opraštati grijehe osim Jednoga — Boga?’“ /Marko 2,5-7

U ovim stihovima je jasno da Isus daje život vječni i oprašta grijehe, što ga čini jednakim s Bogom.

#3 Isusova krv naziva se Božjom krvlju.

„Pazite dakle na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da napasate crkvu Božju koju steče svojom krvlju.“ /Djela 20,28

#2 Isus je nazvao samoga sebe „JA JESAM“ i „Alfom i Omegom“.

„Reče im Isus: ‘Zaista, zaista, kažem vam, prije negoli Abraham bȋ, ja jesam.’“ /Ivan 8,58

„I evo, dolazim ubrzo, i plaća moja sa mnom, da svakomu platim kakvo mu je djelo. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, Prvi i Posljednji.“ /Otkrivenje 22,12-13

#1 Sam Bog Otac nazvao je Isusa Bogom.

„Ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijek vijeka; žezlo pravednosti žezlo je tvojega kraljevstva.“ /Hebrejima 1,8

„Isus pitaše učenike svoje govoreći: ‘Što za me — Sina Čovječjega — kažu ljudi, tko sam?’ A oni rekoše: ‘Jedni da si Ivan Krstitelj, drugi pak da si Ilija, a treći da si Jeremija ili jedan od proroka.’ Reče im: ‘A što vi za me kažete, tko sam?’ A Šimun Petar, odgovorivši, reče: ‘Ti si Krist, Sin Boga živoga.’“ /Matej 16,13-16

Dakle, Biblija je posve jasna u vezi dokaza da je Isus Bog. No za to je potrebno otkrivenje odozgo. Imate li to otkrivenje? Što vi kažete tko je Isus?

„I Isus mu, odgovorivši, reče: ‘Blažen bio, Šimune, Bar Jona, jer ti to NE OBJAVI TIJELO I KRV, nego Otac moj koji je na nebesima.“ /Matej 16,17

Više na sličnu temu na tagu: APOLOGETIKA – ISUS.

Komentari

komentari